Side-alternativer

Livlig nordisk debatt om Nato, Russland og Østersjøen

Debatten om Nato, Russland og hvordan Norden skal forholde seg til den spente sikkerhetssituasjonen i Østersjøen, ble livlig på Nordisk råds konferanse om forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid.

11.10.2016

Dosent Ann-Sofie Dahl, forsvarsekspert Håkon Lunde Saxi og Nordisk råds president Henrik Dam Kristensen debatterte nordisk forsvarssamarbeid på konferansen.

Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org

Konferansen ble arrangert i Helsingør på mandag på initiativ fra den danske delegasjonen i Nordisk råd. Danmark er formannskapsland i Nordisk råd i år og har forsvarssamarbeid som et av tre prioriterte områder.

Det var etter et innlegg av svensk-danske Ann-Sofie Dahl, dosent i internasjonal politikk, at debatten på konferansen skjøt fart.

Dahl talte under overskriften "Russisk aggresjon og nordiske responser". Hun innrømte at aggresjon er et sterkt ord, men listet samtidig opp eksempler på det hun anså som tegn til Russlands stadig mer aggressive oppførsel mot sine naboland rundt Østersjøen.

Ifølge Ann-Sofie Dahl ville det være best at både Sverige og Finland var medlem av Nato.

– Et svensk og finsk Nato-medlemskap ville være det optimale for å styrke sikkerheten i Østersjøen, sa Dahl.

I dag er alle andre nordiske land utenom Sverige og Finland medlemmer av Nato.

Nato-forslag møtte motbør

Erkki Tuomioja, tidligere utenriksminister i Finland og medlem av Den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd, tok sterkt avstand fra Ann-Sofie Dahls forslag.

– Jeg er ikke redd for Russland, men jeg er redd for den typen krigersk retorikk som vi nettopp har hørt, sa Erkki Tuomioja etter Dahls innlegg.

Ifølge Tuomioja burde man spørre seg hvordan Norden kan påvirke den internasjonale politikken slik at den hatske retorikken avtar.

– De nordiske landene burde handle proaktivt for å motvirke aggressiv retorikk, ikke hisse til ytterligere motsetninger, sa Tuomioja.

De nordiske landene burde handle proaktivt for å motvirke aggressiv retorikk, ikke hisse til ytterligere motsetninger

Nordisk råds president Henrik Dam Kristensen konstaterte at det som skjer rundt Østersjøen, ligner situasjonen under den kalde krigen. Han etterlyste økt samarbeid mellom de nordiske og baltiske landene for å vise samhold mot Russland.

– Vi må gjøre det klart for Russland at deres provokasjoner er fullstendig uakseptable, sa Dam Kristensen.

Mer debatt på Nordisk råds sesjon

Forsvarskonferansen ble innledet med en seilas med den danske flåtens hypermoderne 140 meter lange fregatt "Iver Huitfeldt" på Øresund, der gjestene blant annet fikk se en oppvisning av samspillet mellom helikopter og stridsbåt.

Selve konferansen bød på innlegg fra tre eksperter. Foruten Ann-Sofie Dahl talte også FN-eksperten Kristoffer Nilaus Tarp og forsvarsforskeren Håkon Lunde Saxi.

Mer sikkerhetspolitisk debatt i nordisk tapning ventes under Nordisk råds sesjon i København 1.–3. november, da både de nordiske utenriksministrene og forsvarsministrene gir sine redegjørelser til rådets parlamentarikere.

Konferansen i Helsingør ble arrangert i samarbeid mellom Nordisk råd, Folketinget, Forsvarsakademiet og det danske Forsvarsministeriet.

Kontakter

Matts Lindqvist
Telefon (+45) 29 69 29 05
E-post matlin@norden.org