Side-alternativer

Matsvinnet i Norden skal halveres innen 2030

I Norden kastes det mer enn 3,5 millioner tonn mat per år, og en tredjedel av all mat som produseres i verden, blir kastet. Det er en uholdbar situasjon, og FNs bærekraftmål sikter mot en reduksjon av matsvinn med 50 prosent innen 2030. Det er en målsetning de nordiske ministrene for fiskeri, havbruk, jordbruk, mat og skogbruk støtter i en felles uttalelse på det årlige ministermøtet i Ålesund 28. juni.

28.06.2017
Fotograf
Elisabet Skylare/norden.org

Uttalelsen tar også utgangspunkt i nye anbefalinger fra fire års samarbeid i det nordiske matsvinnprosjektet. Den svenske landsbygdministeren Sven-Erik Bucht sier:

– Norden kan vise veien for at vi sammen kan oppnå bærekraftmålet om å halvere matsvinnet innen 2030. Resultatene fra matsvinnprosjektet viser virkelig nordisk nytte, og de politiske anbefalingene fra prosjektet gir innspill om hvilke områder vi bør fokusere på framover.

Norden kan vise veien for at vi sammen kan oppnå bærekraftmålet om å halvere matsvinnet innen 2030. Resultatene fra matsvinnprosjektet viser virkelig nordisk nytte, og de politiske anbefalingene fra prosjektet gir innspill om hvilke områder vi bør fokusere på framover.

Primærproduksjon, datomerking og omfordeling

Det nordiske matsvinnprosjektet har konsentrert tiltakene om tre områder: primærproduksjon, datomerking og omfordeling av mat både via matbanker og gjennom direkte distribusjon. På ministermøtet ble følgende generelle anbefalinger presentert:

  • Skape et nordisk nettverk om matsvinn og ressurseffektivitet i matsystemet som legger til rette for utveksling av god praksis og kan bidra til nye felles initiativer.
  • Samarbeide om å integrere arbeidet med matsvinn i nasjonale Agenda 2030-strategier.
  • Harmonisere reglene for matfordeling i de nordiske landene for å forhindre matsvinn og fjerne hindre for et felles nordisk matmarked.

Samarbeidet fortsetter i ny form

Ministrene vedtok å fortsette det nordiske samarbeidet om å redusere matsvinnet i Norden, med ambisjon om å nå en halvering av matsvinnet fram til 2030. Formen på det videre samarbeidet vil bli definert ut fra matsvinngruppens anbefalinger og den internasjonale bærekraftagendaen.

Policy Brief: Preventing Food Waste


Kontakter

Mads Frederik Fischer-Møller
Telefon +45 29 69 29 43
E-post madmol@norden.org