Side-alternativer

Når systemene tenker nasjonalt, havner mennesker i klemme

Samtidig som de nordiske parlamentene i disse dager debatterer hindre for menneskers frie bevegelighet i Norden, sitter det et utall mennesker i klemme mellom landenes systemer. I fortellingene under kan du ta del i noen aktuelle personskjebner.

18.04.2012
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Estelle: På ruinens rand

Estelle er en svensk sykepleier, bosatt i Sverige. Siden 1995 har hun hovedsakelig arbeidet i Danmark, men også litt i Sverige, og etter hvert også i Norge. For at den danske arbeidsgiveren skulle slippe å betale de høye svenske arbeidsgiveravgiftene, søkte og fikk hun dispensasjon fra normalreglene, slik at hun i stedet kunne omfattes av dansk sosialforsikring. Da det senere viste seg at hun også hadde arbeidet noe i Norge, ble dispensasjonen trukket med tilbakevirkende kraft, og Estelle fikk krav om sosiale avgifter fra Sverige på nesten 400 000 SEK for de to foregående årene. Penger hun ikke har, og som fullstendig kullkaster økonomien hennes, kort tid før hun skal gå av med pensjon.

Les hele historien til Estelle

Christian: Får ikke bruke sin eksamen

Christian har studert til lege i Sverige, og vil ta sin turnustjeneste i Finland. Nå som han har fått en stilling på en pleiesentral i Vasa, viser det seg at reglene krever at han gjennomfører turnustjenesten i Sverige. Han har nå fått vite at han kan velge enten å selge sitt nye hjem i Finland, la barna bytte skole og kona si opp jobben, for å flytte tilbake til Sverige og gjennomføre turnustjenesten der, eller å søke seg inn på medisinstudier i Finland og samtidig arbeide midlertidig som lege i Finland. Det er imidlertid ikke noe universitet som vil ta ham opp, ettersom han allerede har en svensk legeeksamen.

Les hele historien til Christian

Sverre: Syk uten stønad

Finske Sverre flyttet med kone og barn til Oslo, der kona hadde fått jobb. Sverre var langtidssykemeldt, men fikk utbetalt finske sykepenger. Da sykepengeperioden var slutt og Sverre ennå ikke var helt restituert, stanset utbetalingene fra Finland, og Norge ville ikke gi Sverre noen penger ettersom han ikke hadde arbeidet i Norge og heller ikke hadde bodd der i minst tre år. Norge oppfordret Sverre til å reise tilbake til Finland, til tross for at han hadde kone og barn i Norge.

Les hele historien til Sverre

Isabella: Får ikke studere

Etter noen år med arbeid i Norge vil den svenske eliteidrettsutøveren Isabella begynne å studere. Problemet er bare at verken Sverige eller Norge vil gi henne studiestøtte. – Det er helt idiotisk, jeg krever jo ikke at de skal gi meg pengene, jeg skal betale tilbake lånene senere," sier Isabella oppgitt.

Les hele historien til Isabella