Side-alternativer

Norden må betale for sikkerhet i Arktis

Grønland kan ikke dekke omkostningene til en mer effektiv beredskap i Arktis. Derfor må de nordiske landene bidra økonomisk, mener Ann-Kristine Johansson, leder for Nordisk råds miljøutvalg.

30.06.2011
Fotograf
Grønland

Arktisk råd vedtok i mai en Search and Rescue-avtale som skal forbedre sikkerheten til sjøs i de arktiske farvannene. Men det er langt fram til den blir virkelighet, sier eksperter på området. Og det må handles raskere.

Det mener lederen for Nordisk råds miljøutvalg, Ann-Kristine Johansson, som nettopp har besøkt Grønland som del av en delegasjon fra Nordisk råd.

– Grønland har ikke kapasitet til å håndtere de store utfordringene med sjøsikkerhet i Arktis. Derfor må de nordiske landene gå sammen for å sikre beredskapen både i forhold til oljeutslipp og i forhold til å redde menneskeliv, sier Ann-Kristine Johansson, leder for Nordisk råds miljøutvalg.

Dette er imidlertid ikke Nordens ansvar alene, ansvaret deler alle de arktiske statene og det bredere internasjonale samfunnet samt de kommersielle aktørene som i økende grad utnytter de nye mulighetene for sjøfart i de grønlandske og arktiske farvannene, mener hun.

Johansson understreker også hvor viktig det er å arbeide med forebygging.

– En kan ikke forvente samme kapasitet og muligheter for redning i et område som det arktiske. Derfor må vi satse langt mer på forebygging for å unngå ulykker. Når først ulykken har skjedd, kan det være vanskelig å gjøre noe over så store avstander og i et så barskt klima, sier Johansson.

Nordisk råds miljøutvalg oppfordrer de nordiske landene til å etablere et felles overvåkingssystem og en nordisk beredskapstjeneste, som allerede foreslått i Stoltenberg-rapporten fra 2009 – og i den forbindelse lage en redegjørelse for hvordan disse kan finansieres. Utvalget ønsker også en bedre nordisk koordinering i kommende internasjonale forhandlinger om Arktis.

Beredskapssjefen i Nord-Grønland er glad for avtalen i Arktisk råd, men mener at det er langt fra ord til handling.

– Arktisk råds Search and Rescue-avtale er et skritt i riktig retning, men det er lang vei fra politiske beslutninger til brannmannen på vakt ute i bygdene, uttaler Johan Høegh Hansen, beredskapssjef i Qaasuitsup kommune, som med et areal på størrelse med Frankrike er verdens største.