Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Nordisk Bioøkonomipanel fokuserer på forandring

Anvend den fælles nordiske bioøkonomistrategi til at skabe forandring, og udnyt potentialet i Norden til at gøre verden til et bedre sted at leve ved at fremme omstillingen til bæredygtighed. Det var nogle af hovedbudskaberne fra det andet møde i Nordisk Bioøkonomipanel, som fandt sted i Reykjavik. Panelet satte ord på en række vigtige perspektiver på bioøkonomi og mulighederne for at udarbejde en fælles nordisk bioøkonomistrategi.

13.10.2016
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org

Nordisk Bioøkonomipanel er et formelt politik- og strategiforum, som blev etableret af samarbejdsministrene. Panelet består af repræsentanter fra offentlige institutioner, forskningsorganer, private virksomheder og civilsamfundet. Panelets primære formål er at udarbejde forslag til en fælles nordisk bioøkonomistrategi, som i efteråret 2017 skal fremlægges for Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug.

Byggestenene

Man gjorde store fremskridt og førte givende diskussioner om det komplekse problem med, hvordan man skal evaluere og præsentere et udvalg af cases fra Norden, der repræsenterer innovative løsninger og initiativer, som inden for hvert deres specifikke område har ført til bemærkelsesværdige fremskridt og imponerende resultater. I 2017 vil disse inspirerende og nyttige cases fra alle de nordiske lande blive publiceret og anvendt som standard i en international kontekst. “Sammen er vi som pionerer, der udveksler erfaringer og cases, som kan fremhæve den nordiske bioøkonomis specifikke og forenende egenskaber, for eksempel regionens lederskab inden for primær biomasseproduktion,” udtalte Johan Elvnert, som er leder af den europæiske Forest-based Sector Technology Platform.

Sammen er vi som pionerer, der udveksler erfaringer og cases, som kan fremhæve den nordiske bioøkonomis specifikke og forenende egenskaber.

Samarbejdsbevægelse

Omkring bordet nåede man til enighed om mulighederne og behovet for en nordisk bioøkonomistrategi. Der er altid efterspørgsel efter god praksis. De nordiske lande har i forvejen en stærk position på den internationale scene, og en nordisk dimension vil derfor bidrage med yderligere betragtelig værdi og konkurrenceevne. En af de idéer, som diskussionen affødte, var at anvende den kommende strategi til at kickstarte et nyt nordisk samarbejde inden for bioøkonomi og anvende de forventede gode resultater til også at styrke den nordiske dimension i mere overordnet forstand i forhold til at bevæge os selv, EU og resten af verden i retning af øget bæredygtighed gennem bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Vi bør derfor ikke kun følge den slagne vej, når vi udarbejder strategien, men udnytte enhver mulighed for at opnå en endnu større gennemslagskraft.

Forandringsagenter på ønskelisten

På mødet understregede panelet også behovet for at revurdere gamle de modeller og metoder og involvere nye aktører, entreprenører, opstartsvirksomheder, lokale udviklere og andre forandringsagenter fra den private og den offentlige sektor i det fremtidige arbejde inden for nordisk bioøkonomi. Det er vigtigt at finde nye målgrupper, og strategien vil kunne opnå endnu større gennemslagskraft, hvis den når ud til en langt bredere gruppe, der spænder lige fra eksperter over civilsamfundet til finansministrene. Lene Lange, professor på DTU, understregede, at vi ikke kun bør følge den slagne vej, når vi udarbejder strategien, men udnytte enhver mulighed for at opnå en endnu større gennemslagskraft. Det kan man gøre ved at fokusere på bundstyrede processer, der giver indsigt i det lokale perspektiv og tager afsæt i lokalt samarbejde og drivkraft.

Nordisk Bioøkonomipanels andet møde blev afholdt i Reykjavik den 4. oktober i forbindelse med Nordbio-konferencen Minding the Future.

 

Kontakter

Elisabet Skylare
Telefon +45 2171 7127
E-post elisky@norden.org