Side-alternativer

Nordisk ministerråd vil sikre framtidens landbruk

De nordiske matministrene har inngått en avtale om et offentlig-privat partnerskap for å sikre tilpasning av nordiske jordbruksvekster til det nye klimaet. Norden risikerer å havne på sidelinjen i det globale kappløpet for å utvikle nye matvarer. Derfor lanserer ministrene en større samlet innsats.

17.07.2013

De nordiske matministrene vil nå styrke samarbeidet om å sikre utviklingen av jordbruksvekster i Norden i form av et offentlig-privat partnerskap for planteforedling.

De nordiske ministrene for fiske, jordbruk, matvarer og skogbruk møttes 27.–28. juni i Sverige til sitt årlige sommertreff. I forlengelse av møtet har ministrene nå vedtatt å styrke en felles innsats for planteforedlingen i Nordens landbrukssektorer.

De fem nordiske landene har veldig ulike forutsetninger og fokus når det gjelder landbruk og matproduksjon. Men de er alle underlagt de samme klimaendringene, og på de fleste områder er de små aktører på det globale markedet.

Derfor vil de nordiske matministrene nå forsterke samarbeidet om å sikre utviklingen av jordbruksvekster i Norden. Det skjer i form av et offentlig-privat partnerskap for planteforedling som i de kommende årene skal bidra til forskning og forbedring av en rekke jordbruksvekster.

– I en globalisert verden og med et foranderlig klima er det essensielt at vi sikrer vår matproduksjon på det lokale og regionale planet, uttaler Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i forbindelse med ministermøtet.

– Vi kan ikke overlate utviklingen av jordbruksvekster helt til kommersielle krefter, men staten kan heller ikke løfte oppgaven helt alene. Derfor er et offentlig-privat partnerskap veien fram for å styrke forskning og utvikling av de jordbruksvekstene som er spesielt relevante for Norden, utdyper han.

Lokalutvikling i fokus

Prosjektet skal løpe i perioden 2014–2017, med mulighet for forlengelse til 2020. Et pilotprosjekt som blant annet fokuserer på bygg og epler er nettopp avsluttet etter en treårig prøveperiode. Det skal danne grunnlaget for det videre arbeidet, som administreres av Nordisk ministerråds institusjon for biologisk mangfold, den nordiske genbanken Nordgen.

Samtidig som man ønsker å sikre utviklingen av jordbruksvekster tilpasset det nordiske klimaet, fokuserer ministrene også på den sosiale og økonomiske utviklingen i landdistriktene.

– På den moderne landsbygda er det plass til nye tiltak og innovasjon på en lang rekke områder, mener Sveriges matminister Eskil Erlandsson, som har lansert initiativet Den moderna landsbygden i Sverige.

– Den nye bioøkonomien rommer et kjempepotensial for å sikre arbeidsplasser og produksjon i distriktene, og vi skal samarbeide om å utvikle det potensialet. Det nordiske initiativet om planteforedling er et godt eksempel på nytenkning forankret i vår gamle landbrukstradisjon, fastslår Erlandsson.

Bakgrunn:

For å sikre en variert og motstandsdyktig bestand av husdyr og jordbruksvekster må man konstant utvikle og tilpasse selve genpoolen eller den egentlige basisen for videre avl og høsting. Dette krever en langsiktig innsats som ikke alltid kan håndteres av kommersielle aktører alene, da denne såkalte pre-breedingen ikke gir noen umiddelbar avkastning. Derfor er et offentlig-privat forskningsarbeid essensielt for å sikre grunnforskning og utvikling av en rekke jordbruksvekster i Norden og Arktis. Den fellesnordiske institusjonen Nordgen står for å bevare og sikre genmateriale fra de nordiske landene, men en ytterligere innsats er påkrevd for å utvikle dette.