Side-alternativer

Norske regler skaper nordisk trøbbel

Den siste tiden har flere svensker kommet i klemme med norske myndigheter. Det får Kent Olsson, medlem av Nordisk råds presidium, til å reagere. Han spør nå den norske samarbeidsministeren, Rigmor Aasrud, om hva som er målet med å ha en så tøff lovgivning mot andre nordiske statsborgere.

05.07.2010

- Begge disse hendelsene er eksempler som virker fullstendig urimelige og går stikk i strid med det arbeidet og de verdiene som Nordisk råd og Nordisk ministerråd jobber for, sier Kent Olsson.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

- Det nordiske samarbeidet har som mål å gjøre det enklere å bevege seg mellom landene våre. Vi vil at det skal være enklere å passere grensene og at bevegeligheten innen Norden skal øke. Virkeligheten ser dessverre annerledes ut, sier Kent Olsson, som er medlem av Riksdagen i Sverige.

I et tilfelle beslagla den norske tollen i Drammen bilen til en svensk statsborger. Eieren av bilen måtte betale over 400 000 til den norske tollen for å få bilen sin tilbake.

I et annet tilfelle lot en svensk statsborger seilbåten stå i Mo i Rana for å fortsette seilasen nordover sommeren året etter. I samme periode kom det en ny norsk lov som forbyr utenlandske båter å ligge i havn i mer enn seks uker. På grunn av dette skyldte den svenske mannen plutselig den norske staten 250 000 kroner.

- Begge disse hendelsene er eksempler som virker fullstendig urimelige og går stikk i strid med det arbeidet og de verdiene som Nordisk råd og Nordisk ministerråd jobber for. Jeg vil derfor spørre om den norske samarbeidsmininsteren har tenkt på hvilke konsekvenser dette kan få for den frie bevegeligheten mellom landene våre, sier Olsson.

Kent Olsson er medlem av Den konservative gruppe i Nordisk råd.

Kontakter