Side-alternativer

Premiere på nordisk EXPO-utstilling i Shanghai

Nordisk landskapsarkitektur fikk i dag internasjonal oppmerksomhet på verdensutstillingen i den kinesiske metropolen.

01.06.2010

Den store nordiske utstillingen New Nordic Landscapes åpnet i dag dørene for et internasjonalt publikum på det fellesnordiske utstillingsområdet Nordic Lighthouse på EXPO 2010. De nordiske generalkonsulene deltok under åpningen, som også tiltrakk seg fageksperter fra hele verden.

Med prosjekter fra de nordiske landene viser EXPO-utstillingen at landskapsarkitektur handler om så mye annet enn bare å få omgivelsene til å se vakre ut. Landskapsarkitektur kan levere bærekraftige løsninger, fremme helse og skape bedre levekår for mennesker både i byene og på landet.

Den nordiske utstillingen er de nordiske kulturministrenes bidrag til verdensutstillingen i Shanghai. Sjefredaktør Robert Schäfer i Topos, verdens ledende magasin for landskapsarkitektur, roste ministrene for den politiske satsingen:

– Det var klokt av Nordisk ministerråd å velge å fokusere på landskapsarkitektur og å se det som et område vi ikke kommer utenom når det dreier seg om å designe verden vi lever i, sa Robert Schäfer i sin tale og fortsatte:

– Foran oss ligger det en kjempeutfording med å sikre omgivelsene og livskvaliteten for kommende generasjoner. På den måten er landskapsarkitektur både en sosial og en politisk oppgave, i tillegg til en økologisk og estetisk.

De nordiske kulturministrene ønsker å profilere landskapsarkitektur som et middel til å profilere spesielle nordiske kompetanser på EXPO 2010 i Shanghai.

– Utstillingen New Nordic Landscapes er et konkret eksempel på kulturministrenes beslutning om å profilere det nordiske kultursamarbeidet internasjonalt. Nordisk kunst og kultur blir dermed viktige redskaper i arbeidet med å møte globaliseringens utfordringer og synliggjøre Norden som en attraktiv region å leve og arbeide i, sa Karin Arvidsson, kommunikasjonssjef i Nordisk ministerråd, i sin åpningstale.

New Nordic Landscapes er initiert og finansiert av Nordisk ministerråd som en del av de nordiske kulturministrenes overordnede globaliseringsstrategi.

Utstillingen er utviklet av Dansk Arkitektur Center i samarbeid med Norsk Form – en stiftelse for design og arkitektur i Norge, Nordens hus i Reykjavik, Arkitekturmuseet i Sverige og Finlands arkitekturmuseum.

Kontakter

Ytterligere informasjon: Kurator ved Dansk Arkitektur Center, Kjersti Wikstrøm, e-post: kw@dac.dk, tlf.: +45 22167125