Side-alternativer

Presseinfo: Nordisk råd drøfter Arktis-spørsmål 21.–23.3.

Nordisk råd tar opp det kontroversielle spørsmålet om en nordisk strategi for Arktis-området på sitt møte i Reykjavik 21.–23. mars. På møtet diskuteres også utvinning av olje i Arktis samt rekommandasjoner for ansvarsfordeling ved miljøulykker.

05.03.2012
Fotograf
Nikolaj Bock

Plenumsmøtet pågår fredag 23. mars kl. 08.30–11.45 lokal tid i Althingi og direktesendes over nettet på www.norden.org/temasession2012. Det blir pressekonferanse rett etterpå.

Journalister som vil overvære temasesjonen bes akkreditere seg til Nordisk råds kommunikasjonsavdeling/Mette Højberg på adressen meh@norden.org senest 20 mars. Akkrediterte journalister skal vise fram gyldig pressekort ved ankomsten til Althingi.

Hvem som får Nordisk råds litteraturpris 2012, offentliggjøres under prisseremonien i Islands universitets aula 22. mars kl. 19 lokal tid. En pressekonferanse med prismottakeren finner sted rett etter prisutdelingen, som direkteoverføres på www.norden.org/litteraturpriset.

Kontakter

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-post heor@norden.org