Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Samlad bild av nordisk EU-politik

Årliga redogörelser av EU-aktiviteter kommer att kunna lyfta den nordiska EU-politiken. Det menar Nordiska rådets presidium, som i ett beslut rekommenderar Nordiska ministerrådet att utarbeta en sådan redogörelse.

25.01.2012

I olika sammanhang och senast på ett presidiemöte i Reykjavik på Island har frågan lyfts om hur man i det nordiska samarbetet ska kunna vitalisera och synliggöra vad som görs kopplat till EU. Trots att alla nordiska länder inte är medlemmar i EU, kan Norden som region spela en stor roll i det europeiska samarbetet. Både i länderna och i olika delar av det nordiska samarbetet görs mycket för att bidra till utvecklingen i Europa, men det finns ingen samlad bild av det.

Därför rekommenderas nu Nordiska ministerrådet att årligen koordinera och sammanställa en beskrivande men också framåtriktad redogörelse för insatserna relaterade till EU. Man ser också gärna att utrikesministrarna lyfter in EU-teman av gemensamt nordiskt intresse i de utrikespolitiska debatterna på den årliga sessionen. 

I år har Danmark ett av ordförandeskapen för EU, och under ett sådant år kan det vara av särskilt intresse att diskutera EU-politik, enligt Nordiska rådets rekommendation.

Kontakter

Bodil Tingsby
Telefon +45 33 96 03 57
E-post bot@norden.org