Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Storstäder sämst på grannspråk

14.01.2005

Invånarna i Stockholm och Köpenhamn är sämst på att förstå andra nordiska språk. Det visar en undersökning kring språkförståelse som presenterades i Köpenhamn på torsdagen och som finansierats av Nordiska kulturfonden.

Nära tvåtusen gymnasister och deras föräldrar har deltagit och reslutatet visar på att kunskapen i grannspråk är mycket sämre i den unga generationen jämfört med deras föräldrar. Norrmännen och färingarna är bäst i Norden medan danskar och svenskar är sämre.

Den danske kulturministern Brian Mikkelsen underströk vikten av att vi förstår våra grannspråk och det har också det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet prioriterat.

-Det bästa sättet att lära andra språk är att bli bra på sitt eget språk, sade han i sitt inledningtal.

Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet som ansvarat för undersökningen vill ha mer undervisning i grannspråk i skolan, en förändring av lärarutbildningen och utbyggd grannspråks-TV över hela Norden.

Vid tordagens språkkonferens presenterades också en undersökning av hur lånorden ökat i våra nordiska språk. Den visar att islänningarna bäst bevarat sitt språk fritt från engelsk påverkan trots att man är det land som använder engelska språket mest. Skandinaverna har på 30 år fördubblat mängden importord och har idag 1,2 procent lånord från engelskan.