Side-alternativer

Sustainable Development up close: De nordiske landene på FN-møte i mai

Nordisk ministerråd vil delta på FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD-19) i New York i mai. Det skal fokuseres på produksjon og forbruk og på forbindelsene mellom bærekraft og grønn økonomi. Ledende internasjonale talere vil delta på de to nordiske arrangementene under CSD-19. Et nytt nettsted gir oversikt over de nordiske aktivitene i FN.

15.04.2011
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

De nordiske landene ligger i forkant når det gjelder bærekraftig utvikling.

I 2001 lanserte Nordisk ministerråd (NMR) verdens første regionale strategi for bærekraftig utvikling, og de fem nordiske landene ligger på topp av mange globale rangeringer som gjelder bærekraft. De siste tiårene har de nordiske landene også vist at det er mulig med vekst uten utslipp.

Under FNs kommisjon for bærekraftig utvikling i New York i mai vil NMR fokusere på bærekraftig produksjon og forbruk, med vekt på viktigheten av økomerking og grønne offentlige anskaffelser.

To nordiske arrangementer under CSD-19 vil fokusere på bærekraftig forbruk og produksjon i en grønn økonomi og om hvordan de globale miljøkonsekvensene av forbruk kan takles. Les mer på www.norden.org/csd19
 
De nordiske landene bidro til å utarbeide det første tiårige rammeprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon i 2002, og de nordiske aktivitetene under CSD-19 vil peke framover mot godkjenning av et nytt rammeprogram.

Nettstedet for de nordiske aktivitetene under CSD19 vil også inneholde artikler av nordiske ministre og ledende eksperter samt kommentarer om nåværende status og framtidsutsikter for bærekraftig utvikling.

Nettstedet presenterer også en rekke rapporter og andre ressurser om temaet og tjener som sentrum for de nordiske aktivitetene under CSD-19.

Dessuten vil konseptet Ny Nordisk Mat – en ny tilnærming til et bærekraftig regionalt kjøkken – få oppmerksomhet i forbindelse med de nordiske aktivitetene under FNs møter.

Kontakter