Side-alternativer

Unge bygger broer over de nordiske kulturgrensene

Nordisk kulturfond har i dag valgt ut det festivalprosjektet som får motta tre millioner danske kroner til ÅRETS NORDISKE BARN OG UNGE KULTURFESTIVAL 2013–2014 – en storslagen kulturfestival med unge fra hele Norden.

01.06.2012

Topias Tuononen og Tero Sarkkinen fra Teater Satama vil at den vandrende kulturfestivalen skal rive ned kulturbarrierer og gi de medvirkende ungdommene mange grenseoverskridende vennskap.

Prosjektet ”Nordligt Ljus” (Nordlys) er en vandrende kulturfestival som sender ut barn og ungdom fra Norden på en kreativ og interkulturell reise i kunst, kultur og Nordens geografi.

Nordisk kulturfonds vurderingskomité, som bestod av fem unge sakkyndige og to av fondets mer erfarne sakkyndige, har valgt å gi dette spesielle millionbidraget til de tre prosjektsøkerne bak "Nordligt Ljus" (Nordlys). Det finske ungdomsteateret Teater Satama fra Joensuu og svenske Tornedalsteatern i Pajala utgjør de kreative kreftene, mens to islandske kulturprodusenter, Hlin Johannesdottir og Vilborg Einarsdottir, har ansvar for å markedsføre og dokumentere den reisende ungdomsfestivalen. De har alle mange års erfaring med å skape og dele kultur med andre.

– Nordisk kulturfond støtter med glede menneskene bak "Nordligt Ljus" (Nordlys) i deres ambisjon om å føre med seg ungdomskultur fra hele Norden til sine regioner mange mil nord for hovedstedene. Alle de tre samarbeidspartnerne er nye på området nordisk kultursamarbeid, og Nordisk kulturfond hilser dem velkommen som etterlengtede aktører på scenen for barn og unge, sier Nordisk kulturfonds styreleder, Cristina Husmark-Pehrsson.

I henhold til hovedarrangøren, Teater Satamas Tero Sarkkinen, ble ideen om en vandrende kulturfestival født etter mange turneer med teateret.

– Vi vil vise at unge kan. Vi skal skape ung kunst med høy kvalitet og fremføre den. Målet er også å øke kulturkunnskapen mellom de nordiske landene og redusere fordommene, sier Tero Sarkkinen.

Topias Tuononen har vært medlem av teateret i 14 år og konstaterer at også de vennskapene som fødes i kulturprosjekter som dette er viktig.

– Etter teaterets seneste reise til Nord-Finland, fikk jeg mer enn 70 venneforespørsler på Facebook. Jeg regner mange av dem som mine ordentlige venner, sier Topias Tuononen.

Vurderingskomiteens begrunnelse

Vurderingskomiteen ser i prosjektet en ukonvensjonell idé og et godt gjennomtenkt konsept som involverer og knytter sammen ungdom fra hele Norden. Komiteen mener at prosjektet er nyskapende og visjonært i og med utformingen av festivalen som en eventyrreise med flere stopp over hele Norden, som avsluttes med en felles festival i august 2014 i nordøstre Finland. Slik sett knytter prosjektet sammen den vestlige og østlige delen av Norden og ulike nordiske kulturer til en helhet. Festivalbeskrivelsen kjennetegnes dessuten av et engasjement og entusiasme som er direkte smittende. Komiteens unge medlemmer var enige i at dette var den festivalen som en fikk størst lyst til selv å delta i, ettersom den signaliserer en sprudlende kunstnerlig profesjonalitet og en brennende interesse for unges kunst og kultur. Teater Satama fra Finland, Tornedalsteatern fra Sverige og filmprodusentteamet Ursus Parvus fra Island besitter, sammen med et bredt kunstnerlig nettverk i det øvrige Norden, en bra blanding av ulike typer kompetanse innenfor ungdomskulturens mange fasetter og innenfor minoritetskultur, kommunikasjon og dokumentasjon.

Fakta

Teater Satama, Finland Teater Satama er et ungdomsteater i Joensuu for ungdom i alderen 13–17 år, som fremmer det interkulturelle ungdomsarbeidet i den østlige delen av Finland. Tjue prosent av de 50–60 unge deltakerne i teateret har innvandrerbakgrunn. Satama gir trygge og inspirerende rammer for ungdom å uttrykke seg kreativt ved hjelp av teaterkunst og tankevekkende teaterproduksjoner. Fellesskapet lærer ungdommen å ta ansvar og initiativ, samarbeid og være tolerante. www.teatterisatama.net Regissør Tero Sarkkinen, tero.sarkkinen@teatterisatama.net  Tlf.:+358 442067661

Samarbeidspartner: Tornedalsteatern, Sverige Hører hjemme i Pajala i Norrbotten og har 25 års erfaring med å utvikle og presentere barne- og ungdomsteater i hele Tornedalen. De arbeider med språket tornedalsfinsk eller meänkieli, som snakkes i det finskspråklige Nordkalotten. Meänkieli betyr "vårt språk" og er ett av Sveriges offisielle minoritetsspråk. Tornedalsteatern setter opp forestillinger hvor språket inngås som noe kunstnerlig vilkårlig. De driver nært samarbeid med førskoler, SFO og skoler, samt med profesjonelle og amatører. www.tornedalsteatern.com Regissør Lars G. Thelestam, teater@tornedalsteatern.com , tlf.: +46-70-6662220, 

Ursus Parvus, Island Hlin Johannesdottir och Vilborg Einarsdottir er journalister, fotografer, filmfotografer og filmprodusenter, mediekonsulenter, skribenter og dokumentarmakere med base på Reykjavik og massevis av erfaring fra Grønland, Island og USA. De har sammen etablert produksjons- og PR-firmaet Ursus Parvus. De vil fremme mediesynlighet i hele Norden og gi støtte til ungdommene i å dokumentere festivalen mens den pågår gjennom film, blogger og sosiale medier.   Vilborg Einarsdottir, vilborg.einarsdottir@gmail.com, tlf.: +354 866 7192