Side-alternativer

Logo og design

Designmanualen for Nordisk ministerråd og Nordisk råd gir adgang til logo samt guidelines for bruken av organisasjonenes visuelle identitet.

Designmanual på dansk http://design.norden.org

Designmanual på engelsk http://design-en.norden.org

Kontakt

Mette Agger Tang
Telefon: +45 33 96 02 00