Side-alternativer

Videoer

Videoer fra Nordisk ministerråd, Nordisk råd og tilknyttede organisasjoner.


De nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2017

Per Olaf Lundteigen: America First - Hur ska Norden agera?

Wille Rydman: Make America great again - Hur ska Norden agera?

Maarit Feldt Ranta: America first - Hur ska Norden agera?

Staffan Danielsson: Make America great again - Hur skal norden agera?

Nordic Bioeconomy - 25 cases for a sustainable future

Nordiske mennesker arbeider balansert: Lønnsforskjell mellom kjønnene

Nordiske mennesker arbeider balansert: Kjønnsdelt arbeid

Nordiske mennesker arbeider balansert: Fleksibilitet på jobben

Nordiske mennesker arbeider balansert: Mangfold i ledelse

Nordiske mennesker arbeider balansert: Barnepass

Likestilling og balanse

Nordic people working the balance: Parental leave

De nominerade til Nordiska rådets litteraturpris 2017

Nordic Matters