Side-alternativer

Videoer

Videoer fra Nordisk ministerråd, Nordisk råd og tilknyttede organisasjoner.


Nordisk samarbetsminister Ewa Björling om Nordic Cool

Samarbetsminister Rigmor Aasrud på Nordic Cool

Nordic Cool 2013: Åbningen af Nordic Cool i Washington

Paavo Arhinmäki: The Nordic countries share best practices on gender equality

Manu Sareen: Domestic violence not just a women's issue

Nordic Cool 2013 - Interview with swedish Minister for Culture

Nordic Cool interviews Hadia Tajik

Nordic Cool 2013 - Interview with the Icelandic Minister for Culture Katrín Jakobsdóttir

Nordic Cool 2013 - Interview with the Danish Minister for Culture Marianne Jelved

Heidi Wang, VD för den Nordisk-Kinesiska Handelskammaren berättar om satsningen på Norden

Ny nordisk försvarsgemenskap

Etableringen av en Nordisk-Kinesisk handelskammare

Marit Nybakk Nordiska rådets president, ger sin syn på Kinas intresse av Norden.

Nytt pris för barnlitteratur är språkvård

Pohjoismaiden neuvoston uuden vuoden tervehdys