Side-alternativer

Det nordiske perspektivet

Våre land er kan hende små, men vi tror at vi blir sterkere av å samarbeide med hverandre. Og med andre. Det er vår visjon – og vårt nordiske perspektiv.