Side-alternativer

Videoer

Videoer fra Nordisk ministerråd, Nordisk råd og tilknyttede organisasjoner.


Den svenske energi- og erhvervsminister Maud Olofsson om bæredygtigt forbrug og elmarkedet

Den danske økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen om bæredygtigt byggeri

Suomen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kertoo energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä kilpailusta

Konferencen Arctic - Changing Realities

Nordisk islæt i den globale klimaproces

Karen Ellemann minister for nordisk samarbejde besøgte Energi- og Vandværkstedet i Valby

Interview with Louis Palmer initiator of the solar taxi

Nordic Climate Solutions 2008