Side-alternativer

Videoer

Videoer fra Nordisk ministerråd, Nordisk råd og tilknyttede organisasjoner.


Nordiske løsninger på globale utfordringer

Margot Wallström om det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2018

Nordic people working the balance: The gender pay gap

The Nordic Gender Effect goes international: Isa Notermans

The Nordic Gender Effect goes international: Dagfinn Høybråten

Nordic people working the balance

Fadumo Q Dayib on Nordic Gender effect

The Nordic prime ministers introduce Nordic Solutions to Global Challenges

Stefan Löfven, Prime Minister of Sweden about Nordic Solutions to Global Challenges

Bjarni Benediktsson, Prime Minister of Iceland about Nordic Solutions to Global Challenges

Lars Løkke Rasmussen, Prime Minister of Denmark about Nordic Solutions to Global Challenges

Erna Solberg, Prime Minister of Norway about Nordic Solutions to Global Challenges

Juha Sipilä, Prime Minister of Finland Nordic Solutions to Global Challenges

Nordiske mennesker arbeider balansert: Lønnsforskjell mellom kjønnene

Nordiske mennesker arbeider balansert: Kjønnsdelt arbeid