Side-alternativer

Videoer

Videoer fra Nordisk ministerråd, Nordisk råd og tilknyttede organisasjoner.


Nordiske mennesker arbeider balansert: Lønnsforskjell mellom kjønnene

Nordiske mennesker arbeider balansert: Kjønnsdelt arbeid

Nordiske mennesker arbeider balansert: Fleksibilitet på jobben

Nordiske mennesker arbeider balansert: Mangfold i ledelse

Nordiske mennesker arbeider balansert: Barnepass

Likestilling og balanse

Nordic people working the balance: Parental leave

- Det er en grønn tråd i Norges formannskap

Hur komma åt näthatet?

Alice Bah Kuhnke om näthat

Eygló Harðardóttir om näthat

Ellen Trane Nørby om näthat

Näthat – ett hot mot demokratin

Hur reagerar politikern på näthat?

Phumzile Mlambo Ngcuka Chef för FN:s jämställdhetsorganisation