Side-alternativer

Videoer

Videoer fra Nordisk ministerråd, Nordisk råd og tilknyttede organisasjoner.


Gender equality and balance

Nordic people working the balance: Sex-segregated work

Nordic people working the balance: The gender pay gap

Nordic people working the balance: Diversity in leadership

Nordic people working the balance: Flexibility at work

Nordic people working the balance: Childcare

Nordic people working the balance: Parental leave

- Det er en grønn tråd i Norges formannskap

Periarfissanut nutaanut pigit. Nunani Avannarlerni ilinniakkamik aallartitassarsiorit!

Royn okkurt nýtt. Fá tær nýtt útbúgving í Norðurlandum!

Hopp ut i nye muligheter. Finn din utdannelsei Norden!

Henrik Dam Kristensen oppsummerer

Rikard Larsson om FNs bærekraftmål nr. 3

Maarit Feldt-Ranta om FNs bærekraftmål nr. 2

Statsminister Erna Solberg om det norske formannskapet