Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Egill Helgason

Problemene for Den nordiske velferdsregjeringen
Egill Helgason
23.02.2012
Det er egentlig treffende at den nordiske modellen skulle være tema for denne siste utgaven av Analys Norden. Det er få ting vi nordboere like ofte får spørsmål om som disse nordlige samfunnene våre, som for mange framstår som strålende forbilder innen velferd, likestilling, frihet og menneskerettigheter.
Storindustri, konsumisme og bilisme i et land med overflod av ren energi
Egill Helgason
02.12.2011
Den islandske regjeringa godkjente i fjor en handlingsplan for klimaspørsmål. Kursen man der staker ut, er at man skal redusere nettoutslippet av drivhusgasser med opp mot 30 prosent fram mot 2020 sammenlignet med 2005-nivå. Målet i 2007 var å redusere utslippene med 50–70 prosent før 2050. Dette er i tråd med EUs politikk.
Den politiske oppløsningens tid
Egill Helgason
27.10.2011
Det har vært mye politisk uro på Island etter finanskollapsen i oktober 2008. Etter at bankene gikk konkurs var det masseprotester i Reykjavik i dagevis. De nådde sitt høydepunkt i januar 2009 i den såkalte kasserollerevolusjonen. Da ble det tent ild i sentrum, kastet steiner på Alltinget og politiet brukte tåregass mot den sinte folkemengden.
Bilnasjonen
Egill Helgason
24.08.2011
Islendingene er en bilnasjon, storforbrukere av biler. Her er det flere biler per innbygger enn noe annet sted i Europa, ca 665 biler per 1000 innbyggere, man må dra til USA for å finne et tilsvarende antall biler. Bilparken er også en av de mest energikrevende i verden i forhold til innbyggertall. Islendingene eier store biler, og islendinger bruker privatbiler til de aller fleste gjøremål. Bilen er ikke bare et transportmiddel, islendingens yttertøy og hans mest nyttige tjener, men også et statussymbol og en del av identiteten.
Nordpolen, Island og EU
Egill Helgason
09.06.2011
Debatten om nordområdene går livlig på Island. Den handler om mulighetene som kan oppstå, farer man står overfor og Islands plass i verden, men nordområdene blir også brukt i dagens politiske konflikter, ofte på en noe forvirrende måte.
Forbruksglad nasjon i sårbar natur
Egill Helgason
07.04.2011
Omtrent en fjerdedel av Island var trolig dekket av skog ved landnåm. På kort tid klarte landnåmsmennene å ødelegge skogen. Island er kjent for sin uberørte natur, vidder, ødemark og sandørkener; mye av dette har faktisk blitt til gjennom ødeleggelse av vegetasjonen og erosjon. Islendinger må begynne å tenke på hvordan man omgås naturen.
Den langvarige striden om energiressursene
Egill Helgason
11.02.2011
Energien er nøkkelen til Islands velferd. Det virker som om alle er enige om det. Man har en framtidsvisjon om Island som energinasjon. Der er det også slutt på enigheten. Det er få temaer som har ført til like bitter strid på Island som energi. Den nådde sitt høydepunkt i årene 2003-2007 da debatten raste om det enorme kraftverket på Kárahnjúkar som produserer elektrisitet for det gigantiske aluminiumsverket i Reyðarfjörður.
Forvirret smånasjon i en stor verden
Egill Helgason
06.12.2010
Islendingene er et svært forvirret folk etter finanskollapsen høsten 2008. Det gir seg ikke minst utslag i debatter om utenrikssaker. Etter valget i april 2009 ble det rom for å søke medlemskap i Den europeiske union.
To år efter sammenbruddet på Island: Fare for at de unge flytter væk
Egill Helgason
07.10.2010
Virkeligheden på Island er en helt anden nu end for få år siden. Dengang manglede der arbejdskraft. Udlændinge flyttede til landet i stor stil. På utrolig kort tid steg antallet af udenlandske borgere på Island. Man mente, at der var behov for disse mennesker til at påtage sig jobs under den økonomiske ekspansion, dengang arbejdsløsheden var så lille, at den knap lod sig måle. Efter sammenbruddet blev det hele vendt på hovedet.
Efter årtier med angelsaksisk liberalisme: Island vender blikket mod Norden
Egill Helgason
19.08.2010
På Island sidder der en regering, der lige ud kalder sig ”en nordisk velfærdsregering”. Det var den betegnelse, den hæftede på sig selv, da den tog over i foråret 2009. Dens budskab lød, at nu var en ny tid begyndt efter de forudgående årtiers overforsyning med liberalisme.
Afbræk for partierne: Komisk kandidatur vinder i Reykjavik
Egill Helgason
03.06.2010
Hvad der kendetegner islandsk politik halvandet år efter økonomiens sammenbrud, er en total mistillid til de politiske partier. Antipatien retter sig ikke kun imod de partier, der var ved magten under selve sammenbruddet, men imod partierne i almindelighed, det system, som er blevet kaldt for De Fires Parti. Dette viste sig tydeligt ved det kommunalvalg, der fandt sted 29. maj. I Reykjavik vandt en liste, der anføres af en kendt komiker, og er nu største parti.

Søk i Analys Norden