Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Ragnhildur Sverrisdóttir

Ragnhildur Sverrisdóttir er født på Island 1960 og uddannet som jurist. Hun begyndte at arbejde som journalist ved Morgunblaðið 1984. De første fire år var hun journalist på den indenlandske nyhedsredaktion, hvor hun især tog sig af almindelig nyhedsformidling, med hovedvægt på politi- og retsspørgsmål. De følgende fem år var hun stedfortræder for lederen af den indenlandske nyhedsredaktion. Herfra gik hendes vej over til avisens artikelafdeling, hvor hun tog sig af nyhedskommentarer og interviews, med hovedvægt på genetik og teknik, foruden politi- og retsspørgsmål.

I 1996 udsendte hun en bog om narkotika på Island.

I perioden 1997-99 var Ragnhildur medredaktør af et ugentligt tv-program hos Islands Radio, ved siden af sit arbejde på Morgunblaðið.

I 1999 flyttede hun til det nordlige Californien, hvor hun arbejdede videre som korrespondent for Morgunblaðið. I USA var hendes vigtigste arbejdsopgaver kommentarer til amerikansk politik og erhvervsliv, især med henblik på Morgunblaðiðs weekendudgave og erhvervstillæg.

Da hun vendte hjem fra USA, genoptog hun sit tidligere arbejde ved Morgunblaðiðs artikelredaktion. Samtidig begyndte hun at skrive ugentlige klummer i avisen, hvor hun især beskæftigede sig med ligeberettigelsesspørgsmål og politik.

Ragnhildur holdt op ved Morgunblaðið foråret 2007 og arbejder nu som freelancejournalist. Hendes anden bog udkommer i oktober 2007.

Artikler af Ragnhildur Sverrisdóttir

Gælden blev heldigvis reddet
Ragnhildur Sverrisdóttir
14.04.2010
De tre største islandske banker, Landsbankinn, Glitnir og Kaupthing, kollapsede totalt i efteråret 2008. To af dem, Glitnir og Kaupthing, er nu kommet under udenlandske kreditorers styre og hedder henholdsvis Islandsbanki og Arion banki, mens Landsbankinn er under statslig forvaltning. Den kolossalt hurtige vækst og ekspansion hos de islandske banker, der var blevet 10 gange større end bruttonationalproduktet, sluttede nærmest fra den ene dag til den anden, og tilbage stod lutter ruiner.
Marts 2010: Icesave afstemning sætter den internationale finansverden på prøve
Ragnhildur Sverrisdóttir
02.03.2010
Island står overfor en afstemning om den aftale regeringen har indgået med England og Holland om Icesave-skandalen. Ifølge flere kommentatorer er hele sagen en bombe under den internationale pengeverden, hvis det viser sig, at man kan stemme sig ud af så store gældforpligtelser, som der er tale om her.
Klimaspørgsmål og mærkesager
Ragnhildur Sverrisdóttir
04.02.2010
Resultatet af klimakonferencen i København fremkaldte skuffelse på Island ligesom andre steder.
Er de nordiske lande udland?
Ragnhildur Sverrisdóttir
17.12.2009
Den islandske nations repræsentanter ved det såkaldte folkemøde, der blev afholdt i november, ønsker et demokratisk samfund med gode levevilkår, hvor velfærd holdes i ære og ligeberettigelse og menneskerettigheder respekteres, hvor der værnes om miljøet, lægges vægt på uddannelse, innovation og kultur, og hvor det sikres, at alle har adgang til sundhedssystemet. Island skal desuden deltage aktivt i samarbejdet med andre nationer.
Sprækkerne i velfærdssystemet
Ragnhildur Sverrisdóttir
26.11.2009
Der er grund til at tro, at islændingene ikke er særlig godt klædt på til at skære ned på de offentlige udgifter, uden at det går ud over dem, som det sidst burde ramme.
Skatteforhøjelser og nedskæringer på velfærdssystemet
Ragnhildur Sverrisdóttir
21.10.2009
Den islandske befolkning imødeser store skatteforhøjelser den kommende tid. Det vil derfor blive endnu sværere for almindelige mennesker at se ende på problemerne. Lønningerne er gået ned, prisen på alle varer er steget, afdrag på lån er vokset ud over alle grænser, og mange er i den situation, at kun familiens ene forsørger stadig beholder sit job.
Håbet ligger gemt i vådområderne
Ragnhildur Sverrisdóttir
23.09.2009
Miljøspørgsmål burde egentlig stå allerøverst på dagsordenen på Island, nu hvor landets regering består af to partier, som længe gerne har villet have, at deres navn blev knyttet til denne type spørgsmål frem for til andre.
Er en ændret aftale den samme aftale?
Ragnhildur Sverrisdóttir
26.08.2009
Udenrigsministrene fra Norden og de baltiske lande holdt møde på Island i august og drøftede blandt andet EU’s politik over for de baltiske lande og den økonomiske krise. På et af dagsordenens punkter skulle islændingene nok være blevet specialister, i hvert fald hvis det er rigtigt, at øvelse gør mester. Den økonomiske situation har været det vigtigste debatemne her i landet siden sammenbruddet sidste efterår og vil helt sikkert være det endnu et stykke tid.
Vore bedste venner
Ragnhildur Sverrisdóttir
24.06.2009
Da de nordiske statsministre holdt møde på Island i midten af juni, var det den islandske statsminister yderst magtpåliggende at drøfte en mulig ansøgning om medlemskab af EU. Og Jóhanna Sigurðardóttir fik udmærkede reaktioner. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt sagde, at han ville gøre sit til at berede vejen for islændingene og få sat medlemsansøgningen på dagsordenen så hurtigt som muligt.
”Nordisk velfærdsregering” i krise
Ragnhildur Sverrisdóttir
27.05.2009
En ny regering har overtaget tøjlerne på Island. De to venstrepartier, Samlingsfronten (det socialdemokratiske parti) og Det Grønne Venstre, har for første gang flertal i parlamentet. De sad ved magten i 100 dage før valget, efter at en regering af det konservative Selvstændighedspartiet og Samlingsfronten var blevet tvunget fra magten i kølvandet på det økonomiske sammenbrud.
”Tak!” på forskellige sprog
Ragnhildur Sverrisdóttir
29.04.2009
På Island blev der nu i marts, i aviser, ugeblade og tv, bragt helsidesannoncer, hvori man takkede indvandrerne for at berige landets samfundsliv og kultur og for at tage del i, her i landet at opbygge et mangesidet og livskraftigt samfund, som der stod i teksten. ”Tak!” sagde annoncerne, som blev bragt på forskellige sprog. Tak på polsk, arabisk og kinesisk, russisk, litauisk, spansk og filipino.
Rekrutter efter 60 år i NATO
Ragnhildur Sverrisdóttir
25.03.2009
Islændingene forsøger stadig at finde deres egne ben i forsvarspolitikken, efter at den amerikanske hær forlod landet i 2006.
Hvor mange fisk koster euroen?
Ragnhildur Sverrisdóttir
24.02.2009
Islændingene vil slutte sig til euroen. Grunden er først og fremmest den, at den islandske krone er en uanvendelig valuta, og at de fleste anser det for umuligt for landet at klare sig ud af den dybe krise uden at indføre en anden og stærkere mønt. Men skønt euroen er den vigtigste grund til, at stadig flere islændinge stirrer længselsfuldt frem mod EU, er der stor sandsynlighed for, at forhandlingerne om medlemskab mest vil handle om fisk.
Vanskelige år forude
Ragnhildur Sverrisdóttir
18.12.2008
Der er ingen, der kan forstå, hvordan det her kunne ske så ufattelig hurtigt. Pludselig er alle forudsætninger for et stort antal menneskers økonomiske planer bristet.
Forgår det gamle venskab?
Ragnhildur Sverrisdóttir
20.11.2008
Helt ligesom rundt om i det øvrige Europa holdt de fleste islændinge med Barack Obama ved det netop overståede præsidentvalg i USA. Her betød det meget, at folk syntes godt om manden og det, som han havde at byde på. Hos mange betød det endnu mere, at de havde fået mere end tilstrækkeligt af George W. Bushs sørgelige regeringstid.
Udlændingene rejser, arbejdsløsheden kommer
Ragnhildur Sverrisdóttir
15.10.2008
På samme tid som islandske studerende overvejer, om kronens styrtdyk nu vil medføre, at de må afbryde deres studier i udlandet og skynde sig hjem til Island igen, går der en strøm af udlændinge ud af landet. Hjemme på Island prøver alle også at slippe af med de flybilletter, der skulle bringe dem til Sydens strande ved juletid eller på skitur i Alperne. Hvem har råd til den slags, efter at det står klart, at valutaen praktisk taget er ubrugelig?
Russerne kommer – igen!
Ragnhildur Sverrisdóttir
17.09.2008
Russiske militærfly er begyndt at sværme omkring Island på ny. De har ellers været et sjældent syn ved landet i den senere tid, f.eks. kom der kun to ind i luftterritoriet i 2003, og inden da sås de sidst 1999. Men nu vil russerne igen gøre sig bemærkede som militærmagt, og et led heri er at genoplive øvelses- og overvågningsflyvninger.
Ingen ligestilling, men det peger i den retning
Ragnhildur Sverrisdóttir
28.08.2008
De nordiske lande ved nøjagtig, hvad klokken er slået, når det gælder ligestilling mellem de to køn. På dette felt står de, som alle ved, i spidsen blandt alle lande i verden. Island er ingen undtagelse, og med jævne mellemrum hører vi nyheder om dette og hint projekt, der skal sikre ligeberettigelse i praksis.
Vågner netop nu af forureningens blund
Ragnhildur Sverrisdóttir
11.06.2008
Selv om politikerne i de senere år tit og ofte har talt om klimaspørgsmål og forskellige naturværnsorganisationer har gjort det samme, så tillod den islandske offentlighed sig længe at lade som ingenting. Det er kun fint, hvis det bliver lidt lunere, sagde folk halvvejs i spøg. Så begyndte krisen at kradse, olieprisen steg op over alle grænser, og så begyndte denne nation, som helst vil have kæmpestore firehjulstrækkere, at kigge sig omkring efter benzinbesparende biler. Mange var begyndt at tage samme parti som miljøværnsfolkene og fornægte den storindustri, som ellers havde været det helt store mantra.
Helbredelse af sundhedssystemet
Ragnhildur Sverrisdóttir
07.05.2008
Det er ikke meget, man skændes så meget om i islandsk politik nu for tiden som sundhedsspørgsmål – når altså lige undtages økonomien. Landets største sygehus, Landspitali-Háskólasjúkrahús (Rigshospitalet-Islands Universitetshospital, forkortet LSH) har i de seneste år haft vanskeligheder i én uendelighed.

Kontakt

Michael Funch
E-post:

Søk i Analys Norden