Side-alternativer

Kan vi stole på bankene?

På Island har befolkningen nylig sagt nei til å rydde opp etter bankkrisen. I de baltiske landene har det vært stor debatt om de nordiske bankenes ansvar. Både EU og de nasjonale regjeringene snakker om økt regulering. Hvor er banksektoren i Norden på vei?

Sverige

Letterna fick betala den svenska krisen

Den svenska bankkrisen fick sitt epicentrum i - Lettland. Ingen annanstans har den svenska krisen fått sådana följder som den fick i grannlandet i öster. Därför går det egentligen inte att skriva om ”den svenska bankkrisen”. I stället kommer den här texten att handla om två grannländer, det ena klarade krisen hyfsat medan det andra fortfarande balanserar på ruinens brant.

Les mer

Finland

Den andra bankkrisen uteblev

När Finland förra gången störtade ned i depressionen i början på 1990-talet skedde det framför allt under bankernas ledning. Hela det dåvarande banksystemet rasade. Nu ser man inte skymten av någon bankkris, trots att ekonomin åter visar upp ohyggliga siffror.

Les mer

Norge

Selvsikker som banken

Etter noen ukers nær-døden opplevelse høsten 2008, har norske banker hatt det forbausende bra. Tapene på utlån er bare litt over normalen, overskuddene er store, og myndighetenes forsøk på å regulere bonuser og markedsføring er ikke særlig plagsomme. Men inntektsmulighetene i årene fremover er muligens mindre enn før – næringslivet vegrer seg mot å låne penger, og på boligmarkedet er det stor tvil om veien videre.

Les mer

Danmark

Banker - back to normal

Efter en turbulent tid er det ved at blive mere normale tilstande i den danske banksektor, som løsnes fra den massive statslige intervention efter finanskrisen. Tilbage står opgøret om direktørernes lønninger.

Les mer

Island

Gælden blev heldigvis reddet

De tre største islandske banker, Landsbankinn, Glitnir og Kaupthing, kollapsede totalt i efteråret 2008. To af dem, Glitnir og Kaupthing, er nu kommet under udenlandske kreditorers styre og hedder henholdsvis Islandsbanki og Arion banki, mens Landsbankinn er under statslig forvaltning. Den kolossalt hurtige vækst og ekspansion hos de islandske banker, der var blevet 10 gange større end bruttonationalproduktet, sluttede nærmest fra den ene dag til den anden, og tilbage stod lutter ruiner.

Les mer

EU kæmper for at regulere banksektoren

Næsten to år efter de første tegn på en nær forestående kreditklemme dukkede op rundt omkring i verden, er den Europæiske Union nået et godt stykke igennem den reformdagsorden, der skal forhindre en gentagelse af den økonomiske krise, som har udraderet en stor del af den økonomiske fremgang, som regionen har opnået gennem det seneste årti.

Les mer

Engelsk oppsummering

Regulering av de nordiske bankene: Lærdom fra Finland

Les mer

Kontakt

Michael Funch
E-post:

Søk i Analys Norden