Side-alternativer

Kart over Norden

Lenkesamling med kart over de nordiske landene – til gratis bruk.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

NORDEN: En kartbank med kart over Norden. En kan velge mellom å få kartene vist etter forskjellige kategorier. For eksempel innbyggertall og demografi, energi og miljø, osv. Kartene kan fritt benyttes med klar kildeangivelse, det vil si både med Nordregios logo og webside.

NORDEN (+ Europa + verden): På denne websiden finnes det kart over de enkelte landene i Norden. Ettersom siden er beskyttet av den danske loven om opphavsrett, kan derfor ikke kartene benyttes uten tillatelse. Det er likevel mulig å bruke kartene på annet vis. Legg kartet på din side og opprett en lenke til at-rejse-er-at-leve.dk med kartet – slik blir kartet interaktivt. Eller så kan du velge å plassere kartet på din side med en returlenke til at-rejse-er-at-leve.dk

NORDEN (EU-land): Kart over alle EU-landene. Europakommisjonen har opphavsretten til bildene, men reproduksjon er tillatt. Når det gjelder de nordiske landene, kan kartet være litt mangelfullt, ettersom mange av de store byene ikke er merket av. Norge, Island, Færøyene og Grønland er ikke med.

FINLAND: Kart over Finland.

NORGE: Kart over Norge. Begrenset bruksrett. Du kan lese om de betingelsene som gjelder ved bruk av karttjenesten på deres webside.

DANMARK: Geodatastyrelsens kart som kan lastes ned. Gode, detaljerte kart over Danmark, både geografiske og oppdelt i regioner, kommuner og de gamle amtene.

FÆRØYENE: Kart over Færøyene i pdf-format som kan skrives ut. Det er flere forskjellige slags kart. En kan blant annet velge å få med kun øyene, eller at byer og veier skal være med, eller kun kommuner.

Karttjenester

Eniro: http://www.eniro.dk

De gule sider, Danmark: http://www.degulesider.dk

Krak: http://www.krak.dk

Google: http://maps.google.com

Gule sider, Norge: http://www.gulesider.no

1881: http://www.1881.no

Já.is: http://ja.is/kort/#x=493385&y=502646&z=0

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: