Side-alternativer

Kart over Norden

Lenkesamling med kart over de nordiske landene som kan benyttes gratis.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

NORDEN: Du kan velge å få kartene vist etter ferdige kategorier. Kartene kan benyttes fritt med tydelig kildehenvisning, det vil si med både logoen og nettstedet til Nordregio:

FINLAND: Karttjeneste der det også er mulig å søke på finskspråklige adresser:

NORGE: Kart over Norge. Begrenset brukerrettighet. Du kan lese om vilkårene som gjelder for bruk av karttjenesten, på:

Karttjenester:

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910