Side-alternativer

Kart over Norden

Lenkesamling med kart over de nordiske landene – til gratis bruk.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

NORDEN: En kartbank med kart over Norden. Du kan velge å få kartene vist etter forskjellige kategorier. For eksempel innbyggertall og demografi, energi og miljø, osv. Kartene kan fritt benyttes med klar kildeangivelse, det vil si både med Nordregios logo og webside.

NORDEN (+ Europa + verden): På denne websiden finnes det kart over de enkelte landene i Norden. Men siden er beskyttet av den danske åndsverkloven, og derfor kan ikke kartene brukes uten tillatelse. Det er likevel mulig å bruke kartene på annet vis. Legg inn kartet på siden din og opprett en kobling til at-rejse-er-at-leve.dk med kartet – slik blir kortet interaktivt. Eller så kan du velge å plassere kartet på din side med en returlenke til at-rejse-er-at-leve.dk

NORDEN (EU-land): Kart over alle EU-landene. Europakommisjonen har opphavsretten til bildene, men reproduksjon er tillatt. Når det gjelder de nordiske landene, kan kartet være litt mangelfullt, ettersom mange av de store byene ikke er avmerket. Norge, Island, Færøyene og Grønland er ikke med.

FINLAND: Kart over Finland.

NORGE: Kart over Norge. Begrenset bruksrett. Du kan lese om de betingelsene som gjelder ved bruk av karttjenesten på deres webside.

DANMARK: Geodatastyrelsens kart som kan lastes ned. Gode, detaljerte kart over Danmark, både geografiske og oppdelt i regioner, kommuner og de gamle amtene.

FÆRØYENE: Kart over Færøyene i pdf-format som kan skrives ut. Det finnes flere forskjellige typer kart. En kan blant annet velge å få med kun øyene, eller at byer og veier skal være med, eller kun kommuner.

Karttjenester

Eniro: http://www.eniro.dk

De gule sider, Danmark: http://www.degulesider.dk

Krak: http://www.krak.dk

Google: http://maps.google.com

Gule sider, Norge: http://www.gulesider.no

1881: http://www.1881.no

Já.is: http://ja.is/kort/#x=493385&y;=502646&z;=0

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910