Side-alternativer

Kart over Norden

Lenkesamling med kart over de nordiske landene som er gratis å bruke.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

NORDEN: En kartbank med kart over Norden. En kan velge mellom å få vist kartene etter forskjellige kategorier. Det kan, for eksempel, være innbyggertall og demografi, energi og miljø, osv. Kartene kan brukes fritt, under forutsetning av klar kildehenvisning, det vil si både med Nordregios logo og hjemmeside.

NORDEN (+ Europa + verden): På denne nettsiden finner du kart over de enkelte nordiske landene. Men siden er beskyttet av den danske åndsverkloven, og derfor kan ikke kartene brukes uten tillatelse. En kan imidlertid bruke kartene på andre måter. Legg til kartet på siden din, og lenk til at-rejse-er-at-leve.dk med kartet – slik blir kartet interaktivt. Eller så kan du velge å plassere kartet på siden din med en lenke tilbake til at-rejse-er-at-leve.dk

NORDEN (EU-land): Kart over alle EU-landene. Europakommisjonen har opphavsretten til bildene, men reproduksjon er tillatt. Når gjelder de nordiske landene, kan kartet være litt mangelfullt, ettersom mange av de store byene ikke er oppført. Norge, Island, Færøyene og Grønland er ikke inkludert.

FINLAND: Kart over Finland.

NORGE: Kart over Norge. Begrenset bruksrett. Du kan lese om hvilke betingelser som gjelder når du bruker karttjenesten på hjemmesiden deres.

DANMARK: Geodatastyrelsens nedlastbare kart. Gode, detaljerte kart over Danmark, både geografisk og delt inn i regioner, kommuner og de gamle amtene.

FÆRØYENE: Kart over Færøyene i pdf-format for utskrift. Det finnes flere forskjellige typer kart. En kan blant annet velge mellom kun å få med øyene, eller å få med byer og veier, eller bare kommuner.

Karttjenester

Eniro: http://www.eniro.dk

De gule sider, Danmark: http://www.degulesider.dk

Krak: http://www.krak.dk

Google: http://maps.google.com

Gule sider, Norge: http://www.gulesider.no

1881: http://www.1881.no

Já.is: http://ja.is/kort/#x=493385&y;=502646&z;=0

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910