Side-alternativer

Kart over Norden

Lenkesamling med kart over de nordiske landene som kan benyttes gratis.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

NORDEN: Du kan velge å få kartene vist etter ulike kategorier. De kan vises etter for eksempel innbyggertall og demografi, energi og miljø. Kartene kan benyttes fritt med tydelig kildehenvisning, det vil si både med Nordregios logo og hjemmeside:

FINLAND: Karttjeneste hvor det også er mulig å søke på finskspråklige adresser:

NORGE: Kart over Norge. Begrenset brukerrettighet. Du kan lese om de vilkårene som gjelder for bruk av karttjenesten på:

Karttjenester:

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910