Side-alternativer

Nordens historie

Nordens historie fra vikingtiden til nåtiden.
Norden – en europeisk region fra vikingtiden til i dag
Med kristningen på 1000-tallet ble Norden en europeisk region og de tre kongerikene, Danmark, Norge og Sverige, som til sammen omfattet det vi i dag kaller Norden, ble dannet.
Middelalderen: tre riker og én union (ca. 1050-1500)
Gjennom handel ble Norden stadig mer integrert i Europa og samholdet ble mer likt det kontinentaleuropeiske. I senmiddelalderen var hele Norden politisk forbundet i den løse Kalmarunionen.
Tidlig moderne tid: to nordiske stater (ca. 1500-1800)
Kalmarunionen falt sammen og de to nye statene, Danmark-Norge og Sverige, prøvde så godt de kunne å knuse hverandre med stadige kriger for å bli Nordens stormakt. Etter hvert måtte imidlertid begge parter akseptere rollen som europeiske småstater.
Industrialisering, demokratisering og nasjonalisering, ca. 1810-1920
Befolkningsøkning og industrialisering forandret Europa og Norden på 1800-tallet. Nye samfunnsgrupper drev det politiske systemet i retning mot demokrati. Storpolitikk og nasjonalisme skapte forutsetninger for Norges, Finlands og Islands selvstendighet.
Fem velferdsstater i en global verden (ca. 1920 til i dag)
Statlig garantert velferd ble ledestjernen for politikken i det høyindustrialiserte Norden på 1900-tallet. Under andre verdenskrig og den kalde krigen ble de fem små statene tvunget til vanskelige balanseøvelser, men har bevart sin selvstendighet og utviklet sine fredelige demokratier. I dag stilles de overfor nye utfordringer i en stadig mer globalisert verden.
Litteratur om Nordens historie
Vil du vite mer om Nordens historie? Her finner du en liste over utvalgt litteratur om Norden og de nordiske landenes historie.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: