Side-alternativer

Fakta om Åland

Åland består av 6757 øyer som befinner seg midt mellom Sverige og Finland. Selv om menneskene på Åland snakker svensk, er dette selvstyrte området en del av Finland.

Fotograf
Freyja Finnsdóttir

Skjærgården består for det meste av steinskråninger mot kysten og lyngheier, og har store områder med furuskog. Kun ni prosent av Åland er dyrkbart.

Åland er det minste av de tre nordiske selvstyrte områdene, med en befolkning på 28 000. En tredjedel av befolkningen bor i hovedstaden, Mariehamn. Det offisielle språket er svensk.

Åland er en del av Republikken Finland, men har sitt eget desentraliserte parlament. Innenfor de politiske selvstyringsområdene, fungerer Åland i praksis som en nasjon.

Åland er også en demilitarisert og nøytral sone. Lagtinget, Ålands parlament, er den høyeste autoriteten.

Åland er EU-medlem og valutaen er euro, men forholdet til EU er regulert av en spesielle protokoll: for å opprettholde det viktige tax free-salget på båter som seiler mellom Finland og Sverige, er Åland utenfor MVA-området.

Hovedinntektskildene på Åland er skipsfart og fergetjenester, turisme og foredling av jordbruks- og fiskeriprodukter.

Totalt areal 1 580 km2
Innsjøer og bekker 27 km2
Landområde 1 553 km2
Dyrkbar mark og hager 140 km2
Skog 937 km2
Største innsjø Østre og vestre Kyrksundet, 2,6 km2
Høyeste punkt Orrdalsklint, 129 m
Nasjonale grenser 0,5 km (grense med Sverige ved Märket)
Gjennomsnittstemperatur

Januar -2,5 °C

Juli 15,9 °C

Nedbør, Mariehamn (2006) 546 mm
Befolkning 1. januar 2014 28 666 innb.
Befolkningstetthet 1. januar 2014 18,5 innb./km2
Befolkningstall, hovedstad (2014) Mariehamn (kommune)
11 393 innb.
Nasjonaldag 9. juni (selvstendighetsdag 9. juni 1922)
Styresett Selvstyre – innenfor Republikken Finland
Parlament Lagtinget (30 seter)
EU-medlem Siden 1. januar 1995 (ikke en del av skatteunionen)
NATO-medlem Nei
Statsoverhode (mars 2012) President Sauli Niinistö (Samlingspartiet)
Regjeringssjef (november 2011) Camilla Gunell (Ålands sosialdemokrater)
Valuta: Euro
Offisielt nettsted www.aland.ax
Offisielt språk Svensk

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post:

Bilder fra Åland