Side-alternativer

Fakta om Åland

Midt mellom Sverige og Finland ligger Åland med sine 6 757 øyer. Ålendingene snakker svensk, men Åland er en del av Finland.

Fotograf
Freyja Finnsdóttir

Øyriket er rikt på klipper og lyngheier, og har store arealer med furuskog. Knapt 9 % av Ålands areal er dyrkbar jord.

Med sine knapt 29 000 innbyggere er Åland det minste av de tre selvstyrte områdene i Norden. En tredjedel av befolkningen bor i hovedstaden Mariehamn. Det offisielle språket på Åland er svensk.

Åland er en del av republikken Finland, men har sitt eget parlament. Innenfor de områdene hvor Åland har sin egen lovgivning, fungerer det i praksis som en egen nasjon.

Åland er også en demilitarisert og nøytral sone. Parlamentet, Lagtinget, er den øverste myndigheten på Åland.

Åland er EU-medlem og har euroen som valuta, men har en særordning vedrørende EU: For å opprettholde det viktige tollfrisalget på fartøyer som trafikkerer mellom Finland og Sverige, inngår ikke Åland i momsunionen.

Skipsfart og fergetrafikk, turisme og foredling av landbruks- og fiskeriprodukter er viktige inntektskilder for Åland.

Totalt areal 1 580 km2
Innsjøer og elver 27 km2
Landareal 1 553 km2
Dyrkbart areal og hager 140 km2
Skog 937 km2
Største innsjø Östra og Västra Kyrksundet 2,6 km2
Høyeste punkt Orrdalsklint 129 m
Grenser 0,5 km (grensen til Sverige ved Märkets fyr)
Gjennomsnittstemperatur Mariehamn (1961–1990) januar -0,7 °C
juli 15,8 °C 
Nedbørsmengde Mariehamn (2006) 546 mm
Befolkning 1. 2016 28 916 innbyggere
Innbyggertall, hovedstaden 2016 Mariehamn (kommune)
11 461 innbyggere
Nasjonaldag 9. juni (Selvstyredag 9. juni 1922)
Styreform Hjemmestyre – innenfor republikken Finland
Parlament Lagtinget (30 seter)
EU-medlemskap Siden 1. januar 1995 (ikke med i EUs skatteunion)
NATO-medlemskap Nei
Statsoverhode (mars 2012) President Sauli Niinistö
Regjeringsleder (november 2015) Landråd Katrin Sjögren
Valuta Euro
Offisiell nettside www.aland.ax
Offisielt språk Svensk

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post:

Bilder fra Åland