Side-alternativer

Språk

Språkfellesskapet er én av de tingene som binder det nordiske samarbeidet sammen. Dansk, norsk og svensk er så nært beslektet at en med forholdsvis liten innsats kan lære å forstå alle språkene dersom en behersker ett av dem.

Nesten 80 prosent av Nordens innbyggere har dansk, norsk eller svensk som morsmål. Dette er naturligvis en fordel i mange sammenhenger, men det er viktig å huske at de nordiske landene rommer et språklig mangfold ved siden av de skandinaviske språkene.

Rundt 20 prosent har finsk som morsmål, og i tillegg snakkes det en lang rekke minoritetsspråk.

Språkfamilier

De fleste av Nordens språk tilhører tre språkfamilier:

Dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk tilhører den nordgermanske, "nordiske" grenen av de indoeuropeiske språkene. Språkene har utviklet seg fra et fellesnordisk språk, men over de seneste 1000 årene har de fjernet seg fra hverandre. Det er likevel stadig mulig for dansk-, svensk- og norsktalende å forstå hverandre.

I den finsk-samiske grenen av de finsk-ugriske språkene er finsk det mest brukte språket i Norden. Men det snakkes også andre språk i denne familien i Norden. Det snakkes forskjellige samiske språk i det nordlige Finland, Norge og Sverige. Karelsk snakkes i begrenset omfang i Finland, kvensk i Norge, og meänkieli, eller "tornedalsfinsk", i Sverige.

Grønlandsk, eller "Kalaallisut", hører til inuit-grenen av de eskimo-aleutiske språkene og brukes på Grønland. Språket er i familie med en rekke språk som snakkes i det nordlige Canada og Alaska.

Les mer om språk i Norden i boken "Nordens språk med røtter og føtter".

Språk i de enkelte landene

Danmark

Dansk er offisielt språk. Et mindretall i Sønderjylland (Nordslesvig) snakker tysk. Det tyske mindretallets kulturelle og språklige rettigheter er beskyttet gjennom de såkalte København-Bonn-erklæringene fra 1955. Erklæringene beskytter tilsvarende det dansktalende mindretallet i Sydslesvig.

Finland

Finlands nasjonalspråk er finsk og svensk.

Omtrent seks prosent har svensk som morsmål. De fleste svensktalende Finland bor langs landets sør- og vestkyst.

I tre kommuner (Korsnäs, Närpes og Larsmo) er svensk det eneste offisielle språket. Samisk har offisiell status i fire kommuner: Enontekiö, Inari, Utsjok og den nordlige delen av Sodankylä.

Samene, romfolket og andre grupper har rett til å bevare og utvikle sitt språk og kultur. Retten til å bruke tegnspråk er fastsatt i den finske språkloven.

Island

Islandsk er et vestnordisk språk, men har i tillegg mange ord som er av keltisk opprinnelse.

Størstedelen av det oldislandske ordforrådet og bøyningssystemet er blitt bevart i det moderne språket. Derfor er det forholdsvis lett for dagens islendinger å lese gamle tekster, i det minste sagaene.

Islendingene har lenge vært bevisste på hvor viktig det er å bevare og vedlikeholde språket, både fordi det har en særskilt historie og gir tilgang til en meget spesiell litteratur.

Islandsk språkpolitikk karakteriseres ved at de unngår de fleste utenlandske låneord, som for eksempel "computer" og "telefon". I stedet erstattes disse med islandske ord, som "tölva" og "sími".

Det islandske språkrådet legger vekt på at islandsk skal være det språket som brukes på alle områder i det islandske samfunnet, selv om engelsk blir mer og mer dominerende i internasjonale sammenhenger.

Norge

Flere språk har forskjellig grad av offisiell status: norsk (to språkformer: bokmål og nynorsk), samisk (tre skriftspråk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk), kvensk, romani, romanes og norsk tegnspråk.

Samisk er offisielt språk i kommunene Kautokeino, Karasjok, Gáivuotna (Kåfjord), Nesseby, Porsanger, Tana, Tysfjord og Snåsa.

Les om norsk språkpolitikk i anbefalingen "Mål og meining" fra det norske kultur- og kirkedepartementet.

Sverige

I følge den svenske språkloven er svensk hovedspråk og samfunnets felles språk. Det finnes seks offisielle minoritetsspråk: finsk, meänkieli (tornedalsfinsk), samisk, jiddsch, romani chib og svensk tegnspråk.

Færøyene

Færøysk er det primære språket. I følge hjemmestyreloven skal det undervises grundig i dansk, og dansk skal kunne anvendes i offentlige forhold.

Grønland

Grønlandsk er det offisielle språket. Grønlands selvstyrelov fra 2009 stiller ikke krav om undervisning i dansk eller at dansk skal kunne brukes i offentlige forhold. Grønlands Selvstyre tilbyr offisiell informasjon på dansk.

Åland

I følge Ålands selvstyrelov er Åland svenskspråklig. Finske innbyggere har rett til å bruke finsk på egne vegne ved domstoler og overfor andre myndigheter.

Andre språk i Norden

I tillegg til språkene som snakkes, brukes det nasjonale varianter av tegnspråk. Det islandske tegnspråket er avledet av det danske, mens finsk tegnspråk er utviklet på bakgrunn av den svenske varianten.

Sist, men ikke minst, snakkes det en lang rekke innvandrerspråk i de fleste nordiske landene.

De nordiske språkene utenfor Norden

Det snakkes dansk av et mindretall i den tyske delstaten Schleswig-Holstein, hvor språket har status som minoritetsspråk.

Det snakkes finsk i Republikken Karelen, nordvest i Russland. Rundt to prosent av befolkningen er finner, og republikkens offisielle nettsted tilbyr informasjon på finsk.

De nordiske språkene anvendes i forskjellig grad som utvandrerspråk i Nord- og Sør-Amerika. Språkene har her ingen offisiell status, og det er veldig vanskelig å vurdere hvor mye de blir brukt i praksis.

Det nordiske språket norn ble i middelalderen snakket i både det nordskotske området Caithness og på øygruppene Orkney og Shetland. Språket, som var nært beslektet med færøysk, er kun i begrenset grad bevart. Det døde ut rundt 1800, men det finnes fortsatt ord og vendinger i flere nordskotske dialekter.

Dansk, finsk og svensk er offisielle språk i EU.

De nordiske språkene i det nordiske samarbeidet

I det offisielle nordiske samarbeidet brukes dansk, norsk og svensk som arbeidsspråk. Ved møter i Nordisk råd og Nordisk ministerråd tolkes det ved behov mellom finsk, islandsk og skandinavisk – men ikke mellom de skandinaviske språkene.

De nordiske landene har inngått flere avtaler om nordisk språksamarbeid.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: