Side-alternativer

Tall og statistikk

Fakta og statistikk om Norden og de nordiske landene

Fotograf
norden.org/Mette Højberg

Nordisk statistikk 2016

Miniårbok med utvalgt statistikk om Norden og de nordiske landene.

  Nordisk indikator-portal

  I Nordic iLibrary ligger det en rekke nordiske indikatorer gratis tilgjengelig. Disse gjøres tilgjengelig av OECD.
   

  Nordisk statistikkbank

  Fritt tilgjengelig database med statistikk som blant annet gjør det mulig å sammenligne de nordiske landene på bakgrunn av en rekke parametere og over tid.

  Nordiske indikatorer for bærekraftig utvikling

  De nordiske indikatorene for bærekraftig utvikling viser de langsiktige tendensene innenfor følgende fokusområder: den nordiske velferdsmodellen, levedyktige økosystemer, klimaendringer, bærekraftig utnyttelse av jordens ressurser samt utdanning, forskning og innovasjon.Nettstedet gir deg også gratis adgang til Nordisk statistikkbank. Her kan du laste ned data og lage grafikk til dine egne analyser.

  Nordiske likestillingsindikatorer

  Nordisk statistikk om likestilling mellom kvinner og menn i Norden. Nettstedet gir deg også gratis adgang til Nordisk statistikkbank. Her kan du laste ned data og lage grafikk til dine egne analyser.

  Nasjonale statistikkinstitutter

  De enkelte statistikkinstituttene er gode ressurser dersom en har bruk for ytterligere informasjon om de nordiske landene og områdene.

  Danmark: Danmarks Statistik

  Finland: Statistikcentralen

  Færøyene: Hagstova Føroya

  Grønland: Grønlands Statistik

  Island: Hagstofa Íslands

  Norge: Statistisk sentralbyrå

  Sverige: Statistiska centralbyrån

  Åland: Ålands statistik- och utredningsbyrå

  Kontakt

  Ulla Agerskov