Bostad på Åland

I detta avsnitt presenteras de speciella regler och andra åländska särdrag som gäller boende och flyttning.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

I detta avsnitt berörs de särdrag som gäller angående boendet på Åland. Därtill ges råd om hur man finner en bostad på Åland, medelhyror på Åland, en länk till bostadskön i Mariehamn samt om bostadsbidrag på Åland.

Generell information om bostadsrättslägenheter, hyresbostäder och stödformer för boende på Åland hittar man på Boende i Finland.

Åländsk hembygdsrätt

>Med stöd i självstyrelselagen för Åland (3.1.1975/3 §2) är det fastställt att ”Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av landskapsregeringen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat avtal besitta fast egendom i landskapet." Undantag på kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan.

Fast egendom för personer som innehar hembygdsrätt

Förvärv av fastighet kan fritt göras av den som innehar hembygdsrätt.

Fast egendom för personer utan hembygdsrätt

Den som inte innehar hembygdsrätt, krävs tillstånd av landskapsregeringen. Detsamma gäller för juridiska personer, bolag, vilka alltid skall ha tillstånd.

  • Bostad/ägobostad. Bostad på tomt inom planerat område, t.ex. i Mariehamn. Person som är fast bosatt på Åland kan få dispens för att äga sådan bostad. Kommunen skall ge utlåtande till landskapsregeringen som beviljar dispens. Nytt från hösten 2011 är att det är nu möjligt för personer som saknar hembygdsrätt att köpa strandtomt på planerat område för fast boende.
  • Markområde. Inköp av mark kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.
  • Sommarbostad. Inköp kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.

OBS! Den som ärver fast egendom på Åland har arvsrätt enligt Finlands arvslagstiftning.

Hyreslägenhet

Kan fritt hyras av alla.

Bostadsrättslägenhet

Ålands bostadsrättsförening har 68 lägenheter i Mariehamn. Medlemskap är öppet för alla. Bostadsrätt kan innehas av alla EU-medborgare.

Aktielägenhet

Kan förvärvas av alla EU-medborgare. Aktier är lösegendom som inte kräver tillstånd att köpa.

Fastighetsmäklare på Åland

Fastighetsmäklarna på Åland vet det mesta och kan hjälpa till med alla frågor om bostäder.

Bostadsmarknaden på Åland

Bo på Åland - Ålandliving har en sida med länkar till alla som förmedlar bostäder för uthyrning eller för köp. Klicka på hyra eller köp.

Om du är intresserad av Sjömanspensionskassans hyresbostäder i Mariehamn, som i första hand är till för sjömän, så hittar du information om detta på deras hemsida.

Bosidan på Åland - bostäder på Åland. Denna sida har sälj- och hyresobjekt från alla ledande mäklare på Åland.

Medelhyror på Åland

I april år 2016 var medelhyran för bostad på Åland 10,00 €, i Mariehamn 10,58 € och i landskommunerna 8,41 € och i skärgården 8,09 €.

Bostadskö

I Mariehamns stad finns det en bostadskö till hyreslägenheter. Om du vill hyra en lägenhet lämnar du in en bostadsansökan till Marstad.

Samtliga andra kommuner på Åland har hyresbostäder och för deras bostadskö kontaktar man kommunerna direkt.

Bostadsbidrag

Syftet med bostadsbidraget är att hushåll med låga inkomster skall kunna minska på sina boendeutgifter. På Åland söker man bostadsbidraget via FPA som tar emot ansökningar och alla frågor angående bostadsbidraget.

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om nødvendige forberedelser når du flytter til Sverige.

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Norsk alderspensjon

Her kan du lese om reglene for å motta norsk alderspensjon.

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.