Flytte til Danmark

På disse sidene vil du finne generell informasjon om å flytte til Danmark. Du kan lese om bil og bolig, du kan finne informasjon om rettigheter og plikter i samfunnet, og du kan lese nyttige tekster om hva du i praksis må forholde deg til når du planlegger å flytte til Danmark.
Folkeregistrering i Danmark
Les her om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert i Danmark.
Bolig i Danmark
Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i landet.
Bil i Danmark
Les her om hvilke regler som gjelder hvis du ønsker å ta med bilen når du flytter til Danmark.
Bankkonto i Danmark
Her kan du lese om hva som skal til for å få rett til å åpne en bankkonto og ta opp banklån i Danmark.
Tollregler i Danmark
Her kan du lese om tollreglene som gjelder når du tar med varer og flyttegods til Danmark.
Reise med kjæledyr til Danmark
Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du også hva som gjelder dersom du reiser med kjæledyr mellom Sjælland og Bornholm via Sverige.
Flytte fra Danmark til utlandet
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du planlegger å flytte fra Danmark til et annet nordisk land.
Bostøtte i Danmark
Her kan du lese om mulighetene for bostøtte (boligstøtte) i Danmark.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Mer om Danmark

Flytte til eller fra Danmark

Bo og oppholde seg i Danmark

Barn og familie i Danmark

Jobbe i Danmark

Utdanning i Danmark