Jobbe i Danmark

Informasjon til nordiske borgere som ønsker å arbeide i Danmark. Her kan du blant annet finne opplysninger om jobbsøking, a-kasse-regler og skatt.
Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark
Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for nordiske statsborgere som ønsker å arbeide i Danmark.
Jobbsøking i Danmark
Her kan du lese om jobbsøking i Danmark og om hvordan du i tre måneder kan få dagpenger fra hjemlandet ditt mens du leter etter arbeid i Danmark.
Sykepenger i Danmark
Her kan du lese om de reglene som gjelder for dagpenger under sykdom dersom du arbeider i Danmark.
Arbeide i flere land samtidig
Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for skatt og sosialforsikring hvis du arbeider i flere nordiske land.
Fagforeninger i Danmark
Dersom du er interessert i å vite hvilken lønn og hvilke arbeidsvilkår du har rett på i Danmark, kan du henvende deg til det fagforbundet som organiserer arbeidere i din bransje. Her kan du lese mer om fagforeninger og fagforbund i Danmark.
Godkjenning til å utføre bestemte yrker i Danmark
En rekke yrker i Danmark er lovregulerte. Det betyr at du må ha en godkjenning for å kunne utføre dem i Danmark. Dersom du arbeider midlertidig i Danmark, kan du være dekket av EU-regler som gjør at du ikke trenger en godkjenning, men bare trenger å sende et varsel til den kompetente myndigheten.
Arbeidsløshetsforsikring i Danmark
Her kan du lese om når du har rett til å bli arbeidsløshetsforsikret i Danmark, og om hvordan du blir tatt opp i en dansk a-kasse.
Danske arbeidsløshetsdagpenger
Her kan du lese om reglene for å være berettiget til danske arbeidsløshetsdagpenger.
Danske dagpenger under arbeidsløshet når du har jobbet i et annet nordisk land
Her kan du lese om når du kan telle med en arbeidsløshetsforsikringsperiode fra et annet land når du søker arbeidsløshetsdagpenger Danmark.
Søke arbeid i et annet nordisk land med danske dagpenger
Les her om hvordan du kan søke arbeid i et annet nordisk land i tre måneder med danske dagpenger.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Mer om Danmark

Flytte til eller fra Danmark

Bo og oppholde seg i Danmark

Barn og familie i Danmark

Jobbe i Danmark

Utdanning i Danmark