Skatt for studenter i Finland

Her kan du lese om skatt på studiestøtte og om skatt på arbeidsinntekter i studietiden i Finland.

Grunnleggende informasjon om studiepenger, boligtilskudd og studielån finner du på siden Studiestøtte i Finland.

Skatt på studiestøtte

Skatt på studiestøtte fra utlandet i Finland

Finland skattlegger ikke studiestøtte som mottas fra et annet nordisk land. Hvis du derimot får inntekter fra en finsk arbeidsgiver, blir inntektene beskattet i Finland.

Skatt på finsk studiestøtte i utlandet

I Finland er studiepengene lønnsinntekt for studentene, og dermed skal det betales skatt av dem. PA foretar et automatisk forhåndstrekk på 10 % av studiepengene. Hvis du drar til et annet nordisk land, trenger du ikke skattekort hvis du bare studerer. 

Arbeid ved siden av studiene

Skatt på arbeidsinntekt for finske studenter i utlandet.

I utgangspunktet betales det alltid skatt av arbeidsinntekt til landet der man arbeider. Bestill skattekort i landet du arbeider i.

Lønns- og kapitalinntekter i utlandet påvirker størrelsen på studiestøtten fra Finland, så du bør være oppmerksom på inntektsgrensene for studiestøtte. Hvis inntektene dine overstiger årsinntektsgrensen, må du betale tilbake en del av studiestøtten. Overskytende støtte kan også betales frivillig tilbake til FPA. Du finner ytterligere informasjon om inntektsgrensene på FPAs nettside.

Skatt på arbeidsinntekt for utenlandske studenter i Finland.

Hvis du kommer til Finland fra et annet nordisk land for å studere i mer enn 6 måneder og arbeider ved siden av studiene, kan du få vanlig skattekort fra Skatteförvaltningen.

Dersom oppholdet varer mindre enn 6 måneder, får du kildeskattekort, og arbeidsgiveren trekker 35 % kildeskatt av lønnen. I stedet for kildeskattekort kan du søke om progressiv beskatning. Les mer på Skatteförvaltningens nettside.

Du finner ytterligere informasjon om ubegrenset og begrenset skatteplikt på siden Skatt i Finland. Ytterligere informasjon finner du også på den nordiske skatteportalen.

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om nødvendige forberedelser når du flytter til Sverige.

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Norsk alderspensjon

Her kan du lese om reglene for å motta norsk alderspensjon.

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.