Utdanning i Finland

De følgende artiklene inneholder generell informasjon om utdanning i Finland samt nyttig informasjon for deg som planlegger å studere i Finland.
Videregående opplæring i Finland
Her kan du lese om videregående opplæring, altså utdanning etter grunnskolen, i Finland.
Høyere utdanning i Finland
I denne artikkelen kan du lese om utdanning ved universiteter og yrkeshøyskoler i Finland, og om den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning.
Studiestøtte i Finland
Her kan du lese om hvordan en person som kommer fra et annet nordisk land til Finland for å studere, kan finansiere studiene sine. Artikkelen forteller også om måltidsstøtten, som sikrer rimelig mat for studenter i Finland. Dessuten kan du lese om den finske studiestøtten, hvem som kan motta den, og på hvilke vilkår den gis til studier i utlandet.
Studentboliger i Finland
Dette avsnittet informerer om ulike boformer for studenter og om hvem som tilbyr studentboliger i ulike kommuner.
Sykdom i studietiden i Finland
I denne teksten kan du lese om studenters rett til helsetjenester samt om sykedagpenger til studenter som mottar finsk studiestøtte. Dessuten kan du lese om støtte ved sykdom for personer som omfattes av studiestøtte fra andre land.
Akademisk godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland
I dette avsnittet kan du lese om hvordan du kan få godkjent en utenlandsk utdanning når du flytter til Finland for å studere. Dessuten får du vite hvordan en utdannelse fra Finland kan godkjennes i utlandet.
Folkehøyskoler i Finland
Her kan du lese om folkehøyskoler i Finland, som tilbyr allmenndannende utdanning rettet mot voksne.
Å søke høyere utdanning i Finland
Her kan du lese om hvordan du søker opptak til finske yrkeshøyskoler og universiteter.
Voksenutdanning i Finland
Her kan du lese om utdanningsmuligheter for voksne og om finansiering av utdanning i voksen alder.
Karakterskalaer i Finland
På denne siden kan du lese om karakterskalaene som er i bruk i Finland.
Huskeliste for den som reiser til Finland for å studere
På denne huskelista finner du ting du bør ta hensyn til i god tid hvis du planlegger å dra til Finland for å studere.
Å søke opptak til videregående opplæring i Finland
Her kan du lese om hvordan du søker opptak til videregående opplæring i Finland.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Mer om Finland

Flytte til eller fra Finland

Bo og oppholde seg i Finland

Barn og familie i Finland

Jobbe i Finland

Utdanning i Finland