Anbefalte artikler (9)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Jobbsøking i Danmark

Her kan du lese om jobbsøking i Danmark og om hvordan du i tre måneder kan få dagpenger fra ...

Godkjenning til å utføre bestemte yrker i ...

En rekke yrker i Danmark er lovregulerte. Det betyr at du må ha en godkjenning for å kunne utføre ...

Folkeregistrering i Danmark

Les her om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert i Danmark.

Språkkurs for innflyttere til Danmark

Innflyttere over 18 år har rett på gratis danskundervisning i Danmark. Det gjelder også innbyggere ...

Skatt i Danmark

Les her om når du må betale skatt i Danmark, og hvordan det danske skattesystemet er utformet.

Dansk statsborgerskap

Her kan du lese om reglene for å bli dansk statsborger og om de danske reglene for dobbelt ...

Opptak til høyere utdanning i Danmark

Her kan du lese hvordan du kan bli tatt opp til en høyere utdanning i Danmark.

Helsevesen og sykeforsikring i Danmark

Her finner du generell informasjon om det danske helsevesenet og den danske sykeforsikringen. Du ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.