Anbefalte artikler (9)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Å søke jobb i Finland

I dette avsnittet kan du lese om å søke jobb i Finland, og om hvordan du kan søke jobb i Finland ...

Arbeid i Finland og et annet land samtidig

I dette avsnittet kan du lese om trygd, sykeforsikring og skatt for mennesker som arbeider i to ...

Sosial sikkerhet når du begynner å arbeide ...

I dette avsnittet kan du lese om hvordan du blir omfattet av det finske trygdesystemet når du ...

Melding av flytting og folkeregistrering i ...

I dette avsnittet finner du informasjon om folkeregistrering, flyttemelding og hjemkommune når du ...

Huskeliste for den som skal flytte til ...

Her kan du lese om hvilke forberedelser som skal til når du flytter til Finland, og hva du må gjøre ...

Sosial sikkerhet når du flytter til ...

På denne siden finner du informasjon om sosial sikkerhet i forskjellige situasjoner.

Huskeliste for den som reiser til Finland ...

På denne huskelista finner du ting du bør ta hensyn til i god tid hvis du planlegger å dra til ...

Å søke høyere utdanning i Finland

Her kan du lese om hvordan du søker opptak til finske yrkeshøyskoler og universiteter.

Pensjon fra Finland i utlandet

Her kan du lese om din rett til finsk pensjon når du bor i et annet nordisk land.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.