Anbefalte artikler (4)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Folkeregisteret på Island

Her finner du informasjon om når en person har rett til å registrere seg i folkeregistret og ...

Å søke arbeid på Island

Her finner du informasjon om jobbsøking på Island og om hvordan du kan motta dagpenger under ...

Barnehager og dagmammaer/-pabbaer

Barnehager blir regnet som det første skoletrinnet, og det er anbefalt at man setter seg nøye inn i ...

Islandskundervisning på Island

I denne teksten finnes opplysninger for deg som vil lære islandsk på Island.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.