Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om nødvendige forberedelser når du flytter til Sverige.

Folkeregistrering i Sverige

Les her om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert i Sverige og hvordan du bestiller et ...

Sosialforsikring når du flytter til eller ...

Her kan du lese om reglene for sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige.

Svenske arbeidsløshetsdagpenger når du har ...

Her kan du lese om hvordan du kan bruke arbeidsperioder i utlandet når du søker om svenske ...

Foreldrepenger når du flytter til Sverige

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter til ...

Bank Sverige

Les om hvordan du flytter penger mellom to land, åpner en bankkonto og tar opp lån i Sverige.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.