Flytte til Norge

Kan jeg ta med bilen min når jeg flytter til Norge? Når skal jeg folkeregistrere meg? Hvordan finner man bolig i Norge? Her får du informasjon om hvilke rettigheter du har når du flytter til Norge, og hvilke myndigheter du skal kontakte.
Folkeregistrering i Norge
Her får du informasjon om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert i Norge (med unntak av Svalbard), og om hvordan du går fram for å folkeregistrere deg.
Bolig i Norge
Her finner du informasjon om det norske boligmarkedet, om leie eller kjøp av bolig, og bostøtte.
Bil i Norge
Her kan du lese om innførsel og regler for bruk av kjøretøy i Norge.
Tollregler i Norge
Her kan du lese om tollreglene som gjelder når du tar med flyttegods og varer til Norge.
Reise med kjæledyr til Norge
Her kan du lese om innførsel av dyr i forbindelse med ferier og flytting til og fra Norge.
Flytte fra Norge til et annet nordisk land
Hva må du tenke når du planlegger å flytte fra Norge til et annet nordisk land?
Flytte eller reise til Svalbard
Svalbard er en del av det norske kongeriket, men allikevel er det noen andre regler som gjelder her enn på fastlandet. Her kan du lese om de ulike reglene du må forholde deg til ved reising, opphold eller flytting til Svalbard.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Mer om Norge

Flytte til eller fra Norge

Bo og oppholde seg i Norge

Barn og familie i Norge

Jobbe i Norge

Utdanning i Norge