Reise med kjæledyr til Norge

Her kan du lese om innførsel av dyr i forbindelse med ferier og flytting til og fra Norge.

Ferier og korte reiser med hund, katt og ilder

Når du har vært på ferie i utlandet og skal tilbake til Norge, blir kjæledyret ditt behandlet på samme måte som om du hadde importert et dyr fra det landet du har vært i til Norge. Det er derfor viktig å planlegge reisen i god tid, og sette deg grundig inn i reglene som gjelder for det landet du planlegger å feriere i. ID-merking, rabiesvaksinering, blodprøvetaking og bendelormbehandling er noe av det som kreves for å få med dyret ditt tilbake til Norge etter reisen. Nedenfor kan du lese om hvilke regler som gjelder for innførsel av dyr. 

Innførsel av og reise med hund, katt og ilder fra nordiske land til Norge

Hunder, katter og ildere kan innføres og bringes med på reise til Norge når følgende regler er oppfylt:

  • Hunder, katt og ilder må være over tre måneder ved innførsel på grunn av alderskravet ved rabiesvaksinering. Unntatt for hund, katt og ilder som oppholdt seg lovlig i Sverige. Disse trenger ikke rabiesvaksinering og dermed kan være yngre.
  • Alle dyr skal som hovedregel være ID-merket og ha veterinærsertifikat eller EU-pass. Det er imidlertid et unntak for katter og ildere som innføres fra Sverige der det ikke kreves veterinærsertifikat eller EU-pass, men det må kunne godtgjøres at dyrene oppholdt seg lovlig i Sverige
  • Alle hunder som skal reise inn i Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm. Kravet om ormekurbehandling gjelder ikke for katter og ildere, og ei heller for hunder som kommer direkte fra Finland, Malta, UK eller Irland. Behandlingen mot orm skal være gjennomført av veterinær minimum 24 og maksimum 120 timer før ankomst. Et alternativ er at hunden er behandlet minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte.
  • Dyr som skal inn i Norge skal være vaksinert mot rabies. Unntaket er katter, hunder og ildere fra Sverige, som ikke behøver rabiesvaksine. Vaksineringen må gjøres av veterinær og etter vaksineprodusentens anbefaling – vanligvis når dyret er tolv uker gammelt. Når dyret blir rabiesvaksinert første gang regnes vaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres på nytt regnes vaksinasjonen som gyldig fra den dato vaksinen ble gitt, så lenge gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke er utløpt når ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie land (unntatt Sverige).
  • Når kjæledyr er med på reise fra EU må dyr og nødvendige dokumenter uoppfordret vises til Tollvesenet for kontroll. Gå da på rødt i tollen. Ved reise til Norge fra Sverige er det likevel ikke nødvendig å fremvise dyret og dokumentene dersom dyret har oppholdt seg lovlig i Sverige.

Vær oppmerksom på at det gjelder egne regler for innførsel av såkalte «forbudte hunder». Se Mattilsynets nettsider for nærmere informasjon om dette.

Vær oppmerksom på at reglene for innførsel av hunder, katter og ildere til Norge, som er beskrevet under, kun gjelder for privat innførsel. Privat innførsel innebærer innførsel av inntil fem av dine egne kjæledyr, når du selv er på samme reise. Dyrene er med andre ord ikke innført for videreformidling/salg. Om du reiser med mer enn fem dyr per innreise, eller hvis du tar med dyr for salg eller videreformidling, må du lese Mattilsynets sider om kommersiell import. Hvis du skal ha med deg flere enn fem dyr fra EU må du følge helsesertifiseringsreglene som gjelder for innførsel av flere enn fem dyr hvis ikke du skal delta i en konkurranse og har dokumentasjon på dette.

Reise med hund, katt og ilder fra land utenfor EU til Norge

Reglene for innførsel av hund, katt og ilder fra land utenfor EU er delt opp i listeførte land, og land som er utenfor EU/EØS og som ikke er listeførte. Utover behandlings- og dokumentasjonskravene som stilles til innførsel av kjæledyr, stilles det spesifikke krav til grensepassering, innførselssted, samt varsling av riktig kontrollmyndighet om innførselen. 

Reise til Norge med burfugl, kanin og gnagere

For å innføre burfugl, kanin og gnagere, kreves det en særskilt tillatelse fra Mattilsynet. Se Mattilsynet nettsider for å få utfyllende informasjon om privat og ikke-kommersiell innførsel av burfugl, kanin og gnagere.

Reise til Norge med eksotiske dyr

Det er ikke tillatt å importere eksotiske dyr til Norge. Du kan lese mer om dette på Mattilsynets nettsider om eksotiske dyr.

Reise til Norge med hest

For å få tips til hvordan du skal gå frem dersom du skal reise til eller fra Norge med hest, kan du også sjekke Mattilsynets nettsider.

Innførsel og utførsel til og fra Svalbard

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen, dette gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg forekommer det rabies på Svalbard, mens fastlands-Norge er rabiesfritt.

For å ta med hund til Svalbard kreves det tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for et år om gangen. Les mer på Sysselmannens nettside om vilkårene som må oppfylles.

Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. Det kreves ikke tillatelse for å ta med kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard. Ta kontakt med Mattilsynet hvis du har spørsmål knyttet til dette. 

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om noen av de forberedelsene du trenger å gjøre når du flytter til Sverige. Listen ...

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Pensjon fra Norge

Hvor lenge må jeg ha bodd i Norge for å opptjene grunnpensjon? Kan jeg ta med min norske pensjon ...

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.