Tollregler i Norge

Her kan du lese om tollreglene som gjelder når du tar med flyttegods og varer til Norge.

Innførsel av innbo

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av innboet ditt toll- og avgiftsfritt. Men for noen ting må du utfylle en erklæring for innførsel av flyttegods og levere til Tollvesenet. Les mer om dette på Tollvesenets nettsider. 

Varer med spesielle innførselsregler

Noen varer har spesielle innførselsregler. Disse finner du her:

Motorkjøretøy og lystfartøy

Du kan ikke ta med deg biler eller andre kjøretøy til Norge uten å betale toll og avgifter. Dette gjelder uansett verdi på kjøretøyet. Se mer i artikkelen Bil i Norge

Yrkesutstyr

Yrkesutstyr kan ikke innføres toll- og avgiftsfritt. Ta kontakt med Tollvesenet for nærmere informasjon.

Nye gjenstander

Har du nye gjenstander med deg på flyttelasset må du betale toll og andre avgifter for disse.

Matvarer

Du må betale toll og avgifter for matvarer. Men du kan ta med deg til sammen 10 kilo kjøttprodukter, ost og fôr dersom du kommer til Norge fra et annet EØS-land, og opptil fem kilo kjøtt- og melkeprodukter dersom du reiser inn fra Færøyene, Grønland eller Svalbard. Hunde- og kattemat kan du ta med deg uavhengig av denne 10-kilosgrensen.

Se nærmere på Mattilsynets nettsider eller kontakt Tollvesenet for mer informasjon om dette og andre innførselsrestriksjoner på matvarer.

Alkohol og tobakksvarer

Har man brennevin, vin, øl, eller tobakksvarer i flyttelasset må man betale avgift på disse varene dersom de overstiger avigftsfri kvote. Kvoten man avgiftsfritt kan ta med inn til Norge er regulert etter om man kun tar med seg alkohol, eller om man tar med seg både alkohol og tobakk. Se Tollvesenets nettsider for oversikt over kvotene. 

Legemidler

Kommer du til Norge fra et annet EØS-land, kan du til personlig forbruk ta med legemidler som tilsvarer maksimum ett års forbruk. Det kan hende du må dokumentere at legemiddelet er skrevet ut til deg personlig. Eksempler på slik dokumentasjon kan være informasjon på pakningens etikett, resept eller annen legeerklæring. Se Statens legemiddelverk sine nettsider for nærmere informasjon om dette.

Våpen

Våpen til eget bruk kan innføres toll- og avgiftsfritt som flyttegods, men det kreves våpenkort. Man må innhente innførselstillatelse hos politiet der hvor man bosetter seg. Les mer om reglene for innførsel av våpen og se en oversikt over hvilke våpen du trenger tillatelse fra politiet for å kunne innføre på Politiets nettsider.

Planter

Stueplanter (potteplanter) er toll- og avgiftsfrie ved innførsel som flyttegods, men det er visse innførselsrestriksjoner. Du kan lese mer om disse restriksjonene på Mattilsynets nettsider.

Dyr

Se artikkelen Reise med kjæledyr til Norge.

Valuta

Ved innreise til Norge kan du ha med betalingsmidler for til sammen inntil 25 000 norske kroner. Med betalingsmidler menes norske og utenlandske kontanter, sjekker/reisesjekker og andre verdidokumenter. Les mer om dette på Tollvesenet sine nettsider.

Radio- og fjernsynsmateriell

Har du med fjernsynsmateriell og video med tuner må dette føres opp på flyttegodserklæringen. Det skal også betales kringkastingsavgift (lisens) for dette. 

Innførsel og utførsel til og fra Svalbard

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen, noe som gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg er det rabies på Svalbard, mens fastlands-Norge er rabiesfritt.

For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for ett år om gangen. Les mer på Sysselmannens nettside om vilkårene som må oppfylles. Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. Det kreves ikke tillatelse for å ta med kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard. Ta kontakt med Mattilsynet hvis du har spørsmål knyttet til dette.

Det er forbudt å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet. Viltkjøtt fra jakt på Svalbard er unntatt fra forbudet på visse vilkår, du kan lese mer om unntakene på Sysselmannens nettsider. Forbudet mot å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet gjelder også kjøtt som kan kjøpes i butikkene.

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om noen av de forberedelsene du trenger å gjøre når du flytter til Sverige. Listen ...

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Pensjon fra Norge

Hvor lenge må jeg ha bodd i Norge for å opptjene grunnpensjon? Kan jeg ta med min norske pensjon ...

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.