Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Her finner du informasjon om arbeids- og oppholdstillatelse for statsborgere både innenfor og utenfor Norden.

Nordiske statsborgere

Dersom du er nordisk statsborger kan du fritt reise til Norge for å bo og arbeide der, uten at du trenger verken arbeids- eller oppholdstillatelse.

Altså trenger du som nordisk borger ikke å registrere deg hos politiet når du flytter til Norge. Imidlertid må du som nordisk borger allikevel forholde deg til landets regler for folkeregistrering. Les mer om «Folkeregistrering i Norge» på Hallo Nordens nettsider.

Statsborgere fra EØS-, EFTA- og EU-land

Dersom du ikke er nordisk statsborger, men statsborger i et land som er medlem av EU, EØS eller EFTA, kan du fritt reise inn i Norge, samt arbeide og oppholde deg i landet i en periode på inntil tre måneder.

Hvis du skal oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder må du imidlertid registrere deg – uavhengig om du skal jobbe, studere eller er familiemedlem av EØS-borgere som bor i Norge. Les mer om hvilke regler som gjelder for deg hos den norske utlendingsmyndigheten, Utlendingsdirektoratet (UDI), sin nettside om registreringsordningen for EØS, EFTA, og EU-borgere.

Statsborgere fra land utenfor EØS, EFTA og EU

Er du statsborger i et land utenfor EØS, EFTA eller EU bør kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) for å høre hvilke regler som gjelder for deg.

Gyldig visum til, eller en oppholdstillatelse i et Schengen-land, gjør at du ikke trenger å søke om visum for å reise til andre Schengen-land. Det innebærer at borgere fra land utenfor Norden, som har oppholdstillatelse i ett av de nordiske landene, ikke trenger å søke om visum for å reise til de andre nordiske landene. Se Utlendingsdirektoratets nettsider for mer informasjon om dette.

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om nødvendige forberedelser når du flytter til Sverige.

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Pensjon fra Norge

Hvor lenge må jeg ha bodd i Norge for å ha rett til alderspensjon fra folketrygden? Kan jeg ta med ...

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.