Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Som arbeidstaker i Norge har du en rekke rettigheter og plikter. På denne siden kan du lese mer om disse rettighetene og pliktene.

Som arbeidstaker i Norge har du en rekke rettigheter og plikter. Disse omfatter blant annet forhold rundt ansettelse, oppsigelse, lønn, feriebestemmelser og permisjon.

Utdypende informasjon om disse rettighetene og pliktene i arbeidslivet finner du hos Arbeidstilsynet, hos Arbeids- og sosialdepartementet, samt hos egne servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet i Norge skal føre tilsyn med at arbeidsgiverne følger kravene som stilles i arbeidsmiljøloven. På Arbeidstilsynets nettsider finner du utfyllende informasjon om arbeidstakeres rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

  • Arbeidsmiljøloven skal sikre godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet, godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og annet. Loven gjelder ikke for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. 

Arbeidstilsynets nettsider finner du også veiledninger om hvordan du skal gå frem ved brudd på arbeidsmiljøloven. Et brudd på arbeidsmiljøloven er om man for eksempel ikke får utbetalt lønn.

Informasjon til utenlandske arbeidstakere i Norge

Arbeidstilsynet har i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i bygg- og anleggsnæringen utarbeidet en brosjyre med informasjon til utenlandske arbeidstakere i Norge.

Brosjyren er først og fremst laget for arbeidstakere innen bygg og anlegg, men mye av informasjonen er høyst relevant også for andre yrkesgrupper. Du kan laste denne ned på Arbeidstilsynets nettsider, brosjyren heter ”Velkommen som arbeidstaker i Norge”, og finnes på flere språk.

Arbeids- og sosialdepartementet

Også arbeids- og sosialdepartementet har egne nettsider om arbeidsmiljøloven. Foruten informasjon om arbeidsmiljøloven, finnes det informasjon om flere andre sentrale tema for arbeidstakere, heriblant om arbeidsmiljø, arbeidsrett og lønnsoppgjør. Følg linkene i menyen til venstre på siden.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

I Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kirkenes er det opprettet servicesentre for utenlandske arbeidstakere. Servicesentrene er etablert av Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet. Her kan utenlandske arbeidstakere få ordnet oppholdstillatelse, midlertidig identifikasjonsnummer (D-nummer), skattekort og innmelding til folkeregisteret. Også arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere kan få veiledning ved sentrene. 

Les mer om dette på Servicesentrenes nettsider.

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om nødvendige forberedelser når du flytter til Sverige.

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Pensjon fra Norge

Hvor lenge må jeg ha bodd i Norge for å ha rett til alderspensjon fra folketrygden? Kan jeg ta med ...

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.