Fagforeninger i Norge

For å finne ut hva slags lønn og hvilke arbeidsvilkår du har rett på i Norge, kan du henvende deg til det fagforbundet som er aktuelt for yrkesområdet ditt. Her kan du lese mer om fagforeninger og fagforbund i Norge.

Fagforeninger er sammenslutninger av arbeidstakere innen samme fag eller industrigren. De arbeider for å styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår, og er sentrale blant annet i lønnsforhandlinger.

De enkelte fagforeningene er som regel knyttet til større, og som regel landsomfattende fagforbund, etter yrkesgruppe. Hvis du er medlem i en fagforening vil denne, som regel, kunne hjelpe deg som arbeidstaker dersom det skulle oppstå uenigheter mellom deg og din arbeidsgiver.

Fagforbundene igjen, er sentralt organisert gjennom en hovedorganisasjon eller hovedsammenslutning. I Norge finnes det fire slike:

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. 22 fagforbund for ulike yrkesgrupper er tilknyttet LO, noe som blant annet omfatter forbundet for ansatte innen Handel og Kontor, EL & IT Forbundet, Industri Energi og Fagforbundet, som organiserer medlemmer i kommunal, fylkeskommunal og privat sektor.

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) er Norges nest største lønnstakerorganisasjon. Blant fagforbundene i tilknytning til Unio, er Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Politiets Fellesforbund og Norsk Fysioterapiforbund.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har 19 fagforbund tilknyttet seg og dekker alle sektorer i arbeidslivet, blant annet Yrkestrafikkforbundet for bussjåfører, Bibliotekarforbundet, Lærernes Yrkesforbund og Farmasiforbundet.

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede fra universiteter og høyskoler, og består av 13 medlemsforeninger. Blant disse er Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening og Samfunnsviterne.

På hovedorganisasjonenes nettsider er det opplyst om hvilke fagforbund de har knyttet til seg. Hovedorganisasjonene vil kunne henvise deg til det fagforbundet som er tilknyttet din yrkesgruppe eller ditt fagfelt. Ta kontakt med hovedorganisasjonen eller fagforbundet som er tilknyttet ditt yrkes- eller fagområde hvis du har spørsmål om rettigheter og plikter som arbeidstaker.

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Er du i lønnet arbeid har du mulighet til å kreve skattefradrag hvis du har betalt medlemskontingent til en fagforening. Dette er ofte ført opp i selvangivelsen, men hvis det ikke er det, må du selv sørge for å føre det opp. På Skatteetatens nettsider finner du informasjon om hvor mye av medlemskontingenten som er fradragsberettiget.

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om nødvendige forberedelser når du flytter til Sverige.

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Norsk alderspensjon

Her kan du lese om reglene for å motta norsk alderspensjon.

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.