Jobbe i Sverige

Informasjon om å arbeide i Sverige.
Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige
Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for statsborgere fra de nordiske landene og land utenfor Norden som ønsker å arbeide i Sverige.
Jobbsøking i Sverige
Les om å søke jobb, dine rettigheter på arbeidsmarkedet og om hvordan du søker jobb i Sverige med dagpenger fra hjemlandet.
Grensearbeid
Les her om hva som gjelder for deg som arbeider i et nordisk land og bor i et annet.
Bor du i flere land?
Kanskje du bor i både Sverige og et annet land. Da gjelder følgende regler.
Fagforeninger i Sverige
Dersom du er interessert i å vite hvilken lønn og hvilke arbeidsvilkår du har rett på i Sverige, kan du henvende deg til det fagforbundet som organiserer arbeidere i din bransje. Her kan du lese mer om fagforeninger og fagforbund i Sverige.
Midlertidig ansettelse i Sverige
Søker du sommerjobb i Sverige eller en annen type midlertidig ansettelse? Da er det viktig at du sikrer deg at du jobber under ordentlige forhold.
For deg som er arbeidsgiver og/eller selvstendig næringsdrivende
Du som er arbeidsgiver eller driver egen næring må ta hensyn til særskilte regler når du benytter arbeidskraft fra et annet land. Her er noen grunnregler.
Inntekt ved arbeidsløshet i Sverige
Her finner du informasjon om kravene for å oppnå arbeidsløshetsforsikring i Sverige, svenske arbeidsløshetsdagpenger og kontanthjelp.
Sykepenger i Sverige
Her kan du lese om reglene som gjelder for dagpenger under sykdom dersom du arbeider i Sverige.
Sosialforsikring, dersom du begynner å jobbe i Sverige
Her finner du informasjon om reglene for sosialforsikring når du begynner å jobbe i Sverige.
Godkjenning i Sverige
Dersom du har en utdanning fra et annet nordisk land og vil arbeide i Sverige innenfor en lovregulert profesjon, finner du informasjon om hvordan skal gå frem for å få godkjenning for å arbeide i Sverige her.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Mer om Sverige

Flytte til eller fra Sverige

Bo og oppholde seg i Sverige

Barn og familie i Sverige

Jobbe i Sverige

Utdanning i Sverige