Side-alternativer

Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til personer og organisasjoner innenfor det offisielle nordiske samarbeidet.

Fotograf
Alf Kronvall/norden.org

Finn medarbeidere og organisasjoner

Bruk søkeboksen til høyre eller koblingene under for å finne informasjon om organisasjoner og personer.

Nordisk ministerråd og Nordisk råd er begge lokalisert i København på Ved Stranden 18:

Sekretariatenes felles åpningstider

1. september – 31. mai:
mandag–torsdag kl. 8.30–16.30
fredag kl. 8.30–15.30

Juni og august:
mandag–fredag kl. 8.30–15.30

Juli:
mandag–fredag kl. 9–12 og 13–15.30

Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsforum.

Postadresse:
Ved Stranden 18
1061 København K
Telefon: +45 33 96 02 00
E-post: nmr@norden.org

Organisasjonsnummer:
Organisasjonsnummer (CVR) for Nordisk ministerråd:
43 04 19 16

Mer informasjon:

Nordisk råd

Nordisk råd er de nordiske parlamentenes samarbeidsforum.

Finn parlamentarikerne i Nordisk råd organisert ut fra:

Postadresse:
Ved Stranden 18
1061 København K
Telefon: +45 33 96 04 00
E-post: nordisk-rad@norden.org

Organisasjonsnummer:
Organisasjonsnummer (CVR) for Nordisk råd:
19 50 36 07

Mer informasjon:

Samarbeidsorganisasjoner

Vi har også kontaktinformasjon til ledere for nordiske institusjoner, samarbeidsorganer, kontorer og informasjonskontorer:

Kontaktinformasjon til andre medarbeidere finner du på de respektive organisasjonenes nettsteder.

Hallo Norden

Dersom du skal flytte til, jobbe eller studere i et annet land i Norden og har spørsmål om dine rettigheter og hvilke regler som gjelder, kan du finne informasjon på nettsidene til Hallo Norden:

Kommunikasjonssjef

Mary Gestrin
E-post: mage@norden.org
Telefon: +45 21 71 71 35

Norden.org – webredaksjonen

Spørsmål og synspunkter om nettstedet norden.org kan sendes til: