Side-alternativer

Jobb i det nordiske samarbeidet

Hvis du ønsker å arbeide med nordisk samarbeid, er det mange muligheter. Vi kan tilby en spennende og interessant arbeidsplass som setter Norden i fokus. Arbeidsoppgavene vil være dagsaktuelle og utfordrende, og vi har gode muligheter for å skape et internasjonalt nettverk og gi oss selv en god faglig utvikling.

Det nordiske samarbeid består både av sekretariatene i København og de ulike nordiske institusjoner. Dette innebærer et stort antall ulike typer jobber, med muligheter i alle de nordiske landene: Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, samt i de selvstyrte områdene Grønland, Åland og Færøyene.

Alle ledige stillinger innenfor det nordiske samarbeid annonseres på www.norden.org.

Vi krever at du kommer fra et av de nordiske landene, eventuelt et av de selvstyrte områdene.

Arbeidsspråket vårt er dansk, norsk eller svensk, og det er et krav om at du behersker ett av disse språkene, både muntlig og skriftlig.

Unntakelse for disse krav er dersom man arbeider for et av Nordisk ministerråds kontorer i Baltikum eller Russland. Der vil kommunikasjonen foregå på engelsk eller eventuelt det lokale språket. I tillegg ønsker vi medarbeidere som:

  • Har en bred og god faglig kompetanse innenfor ditt fagområde
  • Leverer løsninger basert på kvalitet og enkelthet
  • Viser initiativ, deler kunnskap og tar ansvar
  • Møter mennesker med respekt, åpenhet og tillit

Det er en fordel, men ikke krav, om du har arbeidet i statlig sentraladministrasjon, offentlig sektor eller i en internasjonal organisasjon.

Dersom flere søkere har lik kompetanse, prioriterer vi mangfoldighet som kjønn og nasjonalitet. I tillegg legger vi vekt på at de ansatte kommer fra alle de nordiske landene. På den måten er vi med på å bevare det nordiske elementet i alle organisasjoner og institusjoner.

I København finner du de tre organisasjonene Nordisk råd, Nordisk ministerråd og Nordisk kulturfond. De tre sekretariatene har samme adresse, og har samme vilkår for sine ansatte.

Nordisk ministerråd har dessuten flere institusjoner og samarbeidsorganer som er plassert i alle de nordiske landene. Se for eksempel Nordforsk.

Direktørene for de nordiske institusjonene er ansatt av Nordisk ministerråd, og de andre ansatte er ansatt på lokale nordiske vilkår.

Der finnes også informasjonskontorer i Estland, Latvia og Litauen, samt i Nordvest-Russland, Kaliningrad og St. Petersburg.

For hvert ministerråd finnes det forskjellige arbeidsgrupper som ofte er støttet av Nordisk ministerråd. Ansatte i disse arbeidsgruppene er ansatt i ett av de nordiske landenes departementer eller organer. Endelig finnes det forskjellige samarbeidsorganer som har tilknytning til det nordiske samarbeid, for eksempel Foreningene Norden.

Nordisk råd har i tillegg til sekretariatet i København fem delegasjonssekretariater i de nordiske landenes parlamenter. I tilknytning til dette finnes det fire partigrupper som blant annet betjenes av en partigruppesekretær.