Side-alternativer

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her hvilke regler som gjelder hvis du vil reise med kjæledyr til Danmark. Og hva som gjelder dersom du reiser med kjæledyr mellom Sjælland og Bornholm via Sverige.

Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Flytte med kjæledyr til Danmark

Det er tillatt å innføre hunder, katter og tamilder fra EU-land, samt Norge og Island til Danmark, dersom følgende krav er oppfylt:

 • At dyret er ID-merket med enten chip eller tatovering.
 • At dyret har et EU-dyrepass, utstedt av en autorisert dyrlege.
 • At dyret har en gyldig rabiesvaksine. Vaksineringen må ha skjedd minimum 21 dager før avreise til Danmark.

Finn mer informasjon hos Fødevarestyrelsen.

Dersom du flytter med hund til Danmark

I Danmark må alle hunder merkes og registreres i Dansk Hunderegister innen de er 8 uker gamle.

Dersom du er hundeeier, må du ha en hundeforsikring. Forsikringen dekker i tilfelle hunden forvolder skade på personer eller ting.

Du kan lese mer om hundeforsikring hos Forsikringsoplysningen.

I Danmark er visse hunderaser forbudt. Du kan få nærmere informasjon om hvilke raser det dreier seg om hos Fødevarestyrelsen.

Ferier og korte reiser med kjæledyr

Dersom du vil ha med din hund eller katt på ferie til Danmark, gjelder de samme reglene som dersom du skulle flytte til landet.

Les mer om reglene Fødevarestyrelsens nettsted.

Dersom du ønsker å pendle med din hund eller katt mellom Danmark og et annet nordisk land, må du være oppmerksom på følgende regler:

 • Reglene for innførsel av hund og katt til Danmark. Det vil si ID-merking, eget pass for dyr og gyldig rabiesvaksine.
 • Reglene for innførsel av hund og katt til det landet du skal pendle til. Dersom du pendler mellom Danmark og Sverige, må du ha en såkalt 4-ukersattest. Denne attesten omhandler behandling av orm. Finn mer informasjon om 4-ukersattesten og søknadsblankett på Jordbruksverkets nettsted.

Reise med dyr gjennom Sverige

Dersom du har kjæledyr med på reiser gjennom Sverige mellom Bornholm og resten av Danmark, må du være oppmerksom på følgende:

 • Gjennomreise skal kun skje på strekningene Helsingborg – Ystad eller Lernacken (Øresundsbroen) – Ystad, og dyret skal transporteres direkte fra Ystad til Bornholm. De samme reglene gjelder for hjemreisen.
 • Dyret kan ikke ha vært i andre land enn EU- eller EØS-land de seneste 6 månedene.
 • Du må kunne fremvise en plassreservasjon til fergen fra Ystad til Bornholm.
 • Dyret må under ingen omstendigheter forlate kjøretøyet eller ha kontakt med andre dyr under transporten.
 • Oppholdet i Sverige kan ikke være over 4 timer.
 • Dyret skal være ID-merket.
 • Dyret må, innen 10 dager før avreise, ha gjennomgått ormekur. Se ovenstående lenke til 4-ukersattest.
 • Dyreeieren må fylle ut en innførselsmelding. Du finner blanketten på Tullverkets nettsted.