Side-alternativer

Flytte til Norge

Kan jeg ta med bilen min når jeg flytter til Norge? Når skal jeg folkeregistrere meg? Hvordan finner man bolig i Norge? Her får du informasjon om hvilke rettigheter du har når du flytter til Norge, og hvilke myndigheter du skal kontakte.
Folkeregistrering i Norge
Her får du informasjon om når du har rett eller plikt til å bli folkeregistrert i Norge (med unntak av Svalbard), og om hvordan du går fram for å folkeregistrere deg.
Bolig i Norge
Her finner du informasjon om det norske boligmarkedet, både om leie eller kjøp av bolig, borett og bostøtte.
Bil i Norge
Her kan du lese om de ulike reglene for innførsel av kjøretøy til Norge, bruk av utenlandskregistrert bil og hvor du må henvende deg for å bruke bilen din i Norge.
Pensjon fra Norge
Hvor lenge må jeg ha bodd i Norge for å opptjene grunnpensjon? Kan jeg ta med min norske pensjon hvis jeg flytter til et annet nordisk land? Det finnes flere typer pensjon i Norge, og her finner du en oversikt over det norske pensjonssystemet, og hvordan du kan eksportere og importere pensjoner over landegrensene i Norden.
Tollregler for flyttegods i Norge
Her finner du informasjon om innførsel av flyttegods til Norge, og om de norske reglene for tollklarering av diverse varer
Reise med kjæledyr til Norge
Norge har et strengt regelverk for innførsel av dyr fra andre land. Her kan du lese om innførsel av dyr i forbindelse med ferier og flytting til og fra Norge.
Flytte fra Norge til et annet nordisk land
Hva må jeg tenke på når jeg skal flytte fra Norge? Her finner du en oversikt over de viktigste tingene du må tenke på når du planlegger å flytte fra Norge til et annet nordisk land.
Flytte eller reise til Svalbard
Svalbard er en del av det norske kongeriket, men allikevel er det noen andre regler som gjelder her enn på fastlandet. Her kan du lese om de ulike reglene du må forholde deg til ved reising, opphold eller flytting til Svalbard.
Uførepensjon fra Norge
Du kan få utbetalt uførepensjon hvis du ikke kan arbeide på grunn av at en skade eller sykdom har nedsatt dine arbeidsevner. På denne siden kan du lese mer om kravene som stilles for å få uførepensjon og hvordan du kan ta den med deg til utlandet.
Norsk pensjonist i et annet nordisk land
Du kan ta med deg pensjonen din selv om du flytter ut av Norge. Her kan du lese om hva du bør tenke over, dersom du er norsk pensjonist i et annet nordisk land.