Side-alternativer

Flytte til Norge

Kan jeg ta med bilen min når jeg flytter til Norge? Når skal jeg folkeregistrere meg? Hvordan finner man bolig i Norge? Her får du informasjon om hvilke rettigheter du har når du flytter til Norge, og hvilke myndigheter du skal kontakte.
Folkeregistrering i Norge
Her får du informasjon om hvor lenge du kan oppholde deg i Norge (unntatt Svalbard) uten å folkeregistrere deg, og hvordan du kan bli folkeregistrert dersom du skal oppholde deg i Norge i mer enn seks måneder.
Bolig i Norge
Her finner du informasjon om det norske boligmarkedet, både om leie eller kjøp av bolig, borett og bostøtte.
Bil i Norge
Her kan du lese om de ulike reglene for innførsel av kjøretøy til Norge, bruk av utenlandskregistrert bil og hvor du må henvende deg for å bruke bilen din i Norge.
Pensjon fra Norge
Hvor lenge må jeg ha bodd i Norge for å opptjene grunnpensjon? Kan jeg ta med min norske pensjon hvis jeg flytter til et annet nordisk land? Det finnes flere typer pensjon i Norge, og her finner du en oversikt over det norske pensjonssystemet, og hvordan du kan eksportere og importere pensjoner over landegrensene i Norden.
Tollregler i Norge
Når du flytter til Norge kan det være du må fylle ut en erklæring for innførsel av flyttegods. Egenerklæringen skal leveres til Tollvesenet når flyttegodset skal til tollbehandling. Tollvesenet kan ikke tollbehandle flyttegodset før erklæringen er avgitt og utfylt korrekt. Du må kontakte Tollvesenet når flyttegodset ankommer Norge.
Reise med kjæledyr til Norge
Norge har et strengt regelverk for innførsel av dyr fra andre land. Her kan du lese om innførsel av dyr i forbindelse med ferier og flytting til og fra Norge.
Flytte fra Norge til et annet nordisk land
Hva må jeg tenke på når jeg skal flytte fra Norge? Her finner du en oversikt over de viktigste tingene du må tenke på når du planlegger å flytte fra Norge til et annet nordisk land.
Flytte eller reise til Svalbard
Svalbard er en del av det norske kongeriket, men allikevel er det noen andre regler som gjelder her enn på fastlandet. Her kan du lese om de ulike reglene du må forholde deg til ved reising, opphold eller flytting til Svalbard.
Uførepensjon fra Norge
Du kan få utbetalt uførepensjon hvis du ikke kan arbeide på grunn av at en skade eller sykdom har nedsatt dine arbeidsevner. På denne siden kan du lese mer om kravene som stilles for å få uførepensjon og hvordan du kan ta den med deg til utlandet.
Norsk pensjonist i et annet nordisk land
Du kan ta med deg pensjonen din selv om du flytter ut av Norge. Her kan du lese om hva du bør tenke over, dersom du er norsk pensjonist i et annet nordisk land.

Mer om Norge

Flytte til Norge

Jobbe i Norge

Studere i Norge

Å bo og oppholde seg i Norge

Barn og familie i Norge

Spør Hallo Norden

Har du spørsmål om å flytte, arbeide eller studere i Norden kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Flytte i eller til Norden

Flytte til Danmark

Flytte til Sverige

Flytte til Norge

Flytte til Island

Flytte til Finland

Flytte til Åland

Flytte til Færøyene