Side-alternativer

Reise med kjæledyr til Norge

Norge har et strengt regelverk for innførsel av dyr fra andre land. Her kan du lese om innførsel av dyr i forbindelse med ferier og flytting til og fra Norge.

Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Ferier og korte reiser med hund, katt og ilder

Når du har vært på ferie i utlandet og skal tilbake til Norge, blir kjæledyret ditt behandlet på samme måte som om du hadde importert et dyr fra det landet du har vært i til Norge. Det er derfor viktig å planlegge reisen i god tid, og sette seg grundig inn i reglene som gjelder for det landet du planlegger å feriere i. ID-merking, rabiesvaksinering, blodprøvetaking og bendelormbehandling er noe av det som kreves for å få med dyret ditt tilbake til Norge etter reisen. Nedenfor kan du lese om hvilke regler som gjelder for innførsel av dyr. 

Innførsel av og reise med hund, katt og ilder fra EU (inkluderer Danmark, Finland, Island og Sverige) til Norge

Hunder, katter og ildere kan innføres og bringes med på reise til Norge når følgende regler er oppfylt:

  • Hunder og katter må være over tre måneder ved innførsel.
  • Alle dyr skal være ID-merket og  som hovedregel ha veterinærsertifikat eller EU-pass. For katter og ildere som importeres fra Sverige behøver man ikke veterinærsertifikat eller EU-pass, men det kreves dokumentasjon på at dyret er norsk eller svensk. 
  • Alle hunder som skal reise inn i Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm. Kravet om ormekurbehandling gjelder ikke for katter og ildere, og ei heller for hunder som kommer direkte fra Finland. Behandlingen mot orm skal være gjennomført av veterinær minimum 24 og maksimum 120 timer før ankomst. Et alternativ er at hunden er behandlet minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte.
  • Dyr som skal inn i Norge skal være vaksinert mot rabies. Unntaket er katter, hunder og ildere fra Sverige, som ikke behøver rabiesvaksine. Vaksineringen må gjøres av veterinær og etter vaksineprodusentens anbefaling – vanligvis når dyret er tre måneder gammelt. Når dyret blir rabiesvaksinert første gang regnes vaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres på nytt regnes vaksinasjonen som gyldig fra den dato vaksinen ble gitt, så lenge gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke er utløpt når ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie land (unntatt Sverige).
  • Katter, hunder og ildere fra Sverige kan gå på grønt i tollen. Øvrige dyr som kommer fra EU skal undersøkes av Tollvesenet. Ved grensepassering skal dyret og de nødvendige dokumenter fremvises for kontroll i Tollvesenets åpningstid.

Vær oppmerksom på at det gjelder egne regler for innførsel av såkalte «farlige hunder». Se Mattilsynets nettsider for nærmere informasjon om dette.

Vær oppmerksom på at reglene for innførsel av hunder, katter og ildere til Norge, som er beskrevet under, kun gjelder for privat innførsel. Privat innførsel innebærer innførsel av inntil fem av dine egne kjæledyr, når du selv er på samme reise. Dyrene er med andre ord ikke innført for videreformidling/salg. Om du reiser med mer enn fem dyr per innreise, eller hvis du tar med dyr for salg eller videreformidling, må du lese Mattilsynets sider om kommersiell import. Hvis du skal ha med deg flere enn fem dyr fra EU må du følge helsesertifiseringsreglene som gjelder for innførsel av flere enn fem dyr.

Les mer utfyllende informasjon om de enkelte kravene på Mattilsynets nettsider.

Reise med hund, katt og ilder fra land utenfor EU til Norge

Reglene for innførsel av hund, katt og ilder fra land utenfor EU er delt opp i listeførte land, og land som er utenfor EU/EØS og som ikke er listeførte. Utover behandlings- og dokumentasjonskravene som stilles til innførsel av kjæledyr, stilles det spesifikke krav til grensepassering, innførselssted, samt varsling av riktig kontrollmyndighet om innførselen. For mer informasjon om innførsel av dyr fra land utenfor EU/EØS les mer på Mattilsynets nettsider.

Reise til Norge med burfugl, kanin og gnagere

For å innføre burfugl, kanin og gnagere, kreves det en særskilt tillatelse fra Mattilsynet. Se Mattilsynet nettsider for å få utfyllende informasjon om privat og ikke-kommersiell innførsel av burfugl, kanin og gnagere.

Reise til Norge med eksotiske dyr

Det er ikke tillatt å importere eksotiske dyr til Norge. Du kan lese mer om dette på Mattilsynets nettsider om eksotiske dyr.

Reise til Norge med hest

For å få tips til hvordan du skal gå frem dersom du skal reise til eller fra Norge med hest, kan du også sjekke Mattilsynets nettsider.

Innførsel og utførsel til og fra Svalbard

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen, dette gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg er det rabies på Svalbard, mens fastlands-Norge er rabiesfritt.


For å ta med hund til Svalbard kreves det tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for et år om gangen. Les mer på Sysselmannens nettside om vilkårene som må oppfylles.

Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. Det kreves ikke tillatelse for å ta med kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard. Ta kontakt med Mattilsynet hvis du har spørsmål knyttet til dette.